Vijesti Node

Klub Hrvata u Domu naroda Parlamenta FBiH: Mostar nije crna rupa

Dom naroda Parlamenta FBiH jučer je ponovno zasjedao, četvrti put o ovoj godini. Osim završene 17., izaslanici su počeli i 18.sjednicu. Samo na prvoj sjednici usvojena su četiri zakona, jedan nacrt te dvije odluke od kojih se jedna odnosi na prihvaćanje zaduženja za realizaciju Projekta Koridor Vc.

Jučerašnje izglasavanje iznimno važnog Zakona o osiguranju na cjelovit i sveobuhvatan način uređuje tržište osiguranja u Federaciji BiH, uz uključivanje odredbi Direktiva Europske unije u domaći pravni sustav. Zakonom se uređuje osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društava za osiguranje osnovanih u FBiH, kao i onih koja nisu osnovana u FBiH, a usluge pružaju putem podružnice.

Istovremeno se na ovaj način pravni poredak Federacije BiH usklađuje s direktivama Europske unije, što će svakako biti jedan od budućih ciljeva iz okvira zakonodavne aktivnosti predviđene Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz europskog partnerstva, na čije se ispunjenje obavezala BiH.

Započeta 18. sjednica na Dnevnom redu imala je 18 točki od kojih su usvojene tri dok je u slučaju Prijedloga Zakona o bankama izjašnjavanje odgođeno.

Nakon ranijeg odobravanja u Zastupničkom domu, jučer je Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na koridoru Vc“ usvojen i u Domu naroda Federalnog parlamenta, gdje su većinom glasova prihvaćeni i amandmani Vlade FBiH, koji su postali sastavni dio plana. 

Time je ostvaren doprinos za nastavak izgradnje koridora Vc, gdje se treba izgraditi još 175 kilometara.

Najznačajnije izmjene, koje su predviđene amandmanima, odnose se na dionicu Konjic (petlja Ovčari) - Mostar Sjever a koje omogućavaju jeftinije i bolje rješenje izgradnjom tunela Prenj i skraćivanje trase autoputa za 18 kilometara, kao i veću isplativost projekta dok će promjenom položaja petlje Mostar Jug biti osigurana brža povezanost autoceste i magistralne ceste M17.

Također, izaslanici su usvojili usuglašene zaključke klubova Bošnjaka i Hrvata da se Vlada Federacije BiH, nadležna ministarstva i JP Autoceste FBiH zaduže da iz sredstava ostvarenih optimizacijom trase koridora Vc na dionici Konjic (petlja Ovčari) - Mostar Sjever predvidi i planira optimizacija, modernizacija i ubrzanje cestovnog prometa osiguranjem najpovoljnijeg priključka na trasu Autoceste koridora Vc sa završnom petljom u općini Jablanica i to za općine iz pravca Jablanica- Rama-Uskoplje-Bugojno-Donji Vakuf -Jajce, te iz pravca Tomislavgrad-Posušje-Jablanica kao i pravac Konjic istovremeno s izvođenjem radova na tunelu Prenj.

Usuglašenom zaključku prethodila je i burna rasprava u kojoj su sudjelovali i izaslanici Kluba Hrvata predvođeni predsjednikom Tomislavom Martinovićem koji je istaknuo da je očito kako se oko nekih dionica vodi specijalni rat jer određeni sebi uzimaju za pravo crtati trase kako im odgovara. Dodao je i da se ponobno koplja pokušavaju lomiti oko Mostara, jer nikome nije bilo sporno 210 km nego nego se svi osvrću na ovih zadnjih 50km. "Mostar nije crna rupa" zaključak je Kluba Hrvata ali i jučerašnje rasprave na ovu temu odnosno točku Dnevnog reda.

Osim Zakona o agenciji za bankarstvo FBIH izaslanici su jučer usvojili i Zakon o udomiteljstvu. Ovaj zakon,koji je jučer usvojen jednoglasno definira udomiteljstvo kao oblik zaštite izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osiguravaju smještaj i zaštita u udomiteljskoj obitelji.

 

Izdvajamo

Zbog nekorektnog i neprofesionalnog izvještavanja dijela medija u BiH, a u vezi s informacijom da je hrvatski član Predsjedništva BiH dr. Dragan...
Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, bilateralnim odnosima dvije zemlje, te...
U uvodnome dijelu svoga izlaganja akademik Čović je istaknuo kako hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini nije zasebno pitanje jednoga naroda, nego se...
Hrvatski član bh. Predsjedništva Dragan Čović ponovno je uoči održavanja Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2018. godine okupio političku,...