Vijesti Node

20. lipnja 2017.
Člаnоvi Prеdsјеdništvа BiH primili predsjednika Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju suca Carmela Agiusa

Članovi Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović i Bakir Izetbegović iskazali su dobrodošlicu sucu Carmelu Agiusu, koji boravi u službenom posjetu Bosni i Hercegovini. Današnji posjet je drugi u nizu posjeta državama nastalim na području bivše Jugoslavije prije okončanja rada Suda krajem 2017. godine.

Predsjednik Agius je informirao članove Predsjedništva BiH o izazovima s kojima se susreće Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pred kraj mandata. Istaknuvši značajan napredak u radu Suda, sudac Agius je iskazao nadu da će Sud okončati svoj mandat na optimalan način i u predviđenom roku.

Predsjednik Agius je informirao članove Predsjedništva BiH o aktivnostima Suda na „Outreach“ programu koji se odnosi na nasljeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, te o dinamici uspostave informativnih centara u Bosni i Hercegovini.

Članovi Predsjedništva BiH su iskazali zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, te zahvalnost za pruženu pravnu pomoć pravosudnim tijelima u Bosni i Hercegovini.

(predsjednistvobih.ba)

Izdvajamo

Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović boravio je danas u radnom posjetu Općinskom odboru HDZ-a BiH Neum....
Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović danas je nakon svečanosti obilježavanja dana Grada Čapljine održao sastanak i...
Povodom obilježavanja Dana grada Čapljine i blagdana sv. Franje, u dvorani kina ”Mogorjelo” održana je danas Svečana sjednica Gradskog vijeća....
Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović nazočio je večeras u Domu HDZ-a BiH u Mostaru na proširenoj sjednici Gradskog...