Vijesti Node

13. rujna 2017.
Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić - FBiH osigurala oko 4,6 mil. KM za utopljavanje 107 javnih objekata

O stanju u oblasti prostornog uređenja u Federaciji BiH, procedurama za izdavanje dozvola potencijalnim investitorima, promjenama zakona i inicijativama koje su pokrenute, stanju zaštite nacionalnih spomenika, ali i dosadašnjim ulaganjima u tu oblast, razgovarali smo s ministrom prostornog uređenja FBiH Josipom Martićem.

Kakvo je trenutačno stanje u oblasti prostornog uređenja i koliko bi strategija prostornog razvoja Federacije poboljšala tu situaciju?

- U FBiH federalne, županijske, gradske i općinske razine vlasti nisu donijele sve prostorno planske dokumente sukladno ustavnim nadležnostima i zakonskim obvezama. Sam postupak donošenja planova odvija se po vrlo složenoj proceduri pripreme i usvajanja od zakonodavnih i predstavničkih tijela ili su ti planovi prevladani u smislu planiranih rješenja i vremena njihova donošenja s obzirom na to da su sve promjene nastale nakon njihova usvajanja. Isto se odnosi na planove razvojnog i provedbenoga tipa, uključujući i prostorne planove područja posebnih obilježja entiteta, prostorne planove pojedinih županija, općina, kao i detaljne planske dokumente svih razina. Izmjenama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH napravio bi se jedan od iskoraka u toj oblasti. Strategijom prostornog razvoja FBiH, kao temeljnim dokumentom za usmjerenje razvoja na prostoru Federacije, ostvarit će se ciljevi prostornog uređenja u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim, povijesnim i kulturnim razvojem, potrebama i mogućnostima izraženima u razvojnim dokumentima koji se donose sukladno načelima prostornog uređenja, te odrediti dugoročne zadaće prostornog razvoja. Strategija prostornog razvoja sadrži politiku korištenja zemljišta i usmjerava razvoj funkcija i djelatnosti na teritoriju FBiH na sve tri razine planiranja prostora, na razini Federacije, županija i jedinica lokalne samouprave.

Nakon prošlogodišnjih dobrih rezultata provedbe, i ove godine nastavljate s projektom energetske učinkovitosti. Koliko će objekata biti obuhvaćeno obnovom u ovoj godini?

- U ovoj godini planirana je obnova dodatnih 19 javnih objekata u okviru projekta Svjetske banke, na čemu Ministarstvo predano radi. Cilj projekta “Energetska učinkovitost u BiH” je pokazati prednosti energetske učinkovitosti i investicijama u javne objekte ostvariti uštede u troškovima za energiju, ali i u smanjenju emisije CO2. Nedavno su potpisani ugovori za izvođenje radova na ukupno 13 javnih objekata, i to u ZDŽ-u pet objekata, u SBŽ-u dva objekta, u SŽ-u pet objekata, kao i objektima od značaja za FBiH - pet objekata. Investicijom će ukupno biti obuhvaćeno šest obrazovnih ustanova, dvije zdravstvene ustanove i pet drugih javnih objekata s ukupnom procijenjenom investicijom od oko 4,3 milijuna KM.

Koliko je vaše Ministarstvo angažirano kada je riječ o projektu utopljavanja fasada i energetskih ušteda?

- Federalno ministarstvo prostornog uređenja je, prema odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH i uredbom o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina, pokrenulo proces projekata energetske učinkovitosti, uključujući i energetske audite koji su zakonska obveza za korisnike i vlasnike javnih zgrada, pa je potrebno da, s jedne strane, Vlada FBiH realizira određen broj projekata na svojim objektima i, s druge strane, sufinancira projekte nižih razina vlasti. Od 2011. Vlada FBiH odnosno Federalno ministarstvo prostornog uređenja iz proračuna FBiH osigurali su oko 4,600.000 KM za utopljavanje 107 javnih objekta, a to su škole, vrtići, domovi zdravlja, bolnica te administrativni objekti, na području FBiH. Raspodjela sredstava vršila se za programe i projekte sukladno općim i posebnim kriterijima koji su definirani odlukama o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenoga proračunom FBiH.

Kako se odvija harmonizacija propisa iz oblasti gradnje i prostornog uređenja?

- Ministarstvo na čijem sam čelu pokrenulo je inicijativu za usklađivanje zakonske regulative u postupku jednostavnijega dobivanja dozvola za gradnju te je proslijedilo Vladi FBiH. Vlada je, nakon inicijative ovog ministarstva, zadužila Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Ministarstvo okoliša i turizma pristupiti formiranju radnih skupina za izradu novih tekstova zakona iz svojih nadležnih oblasti u cilju njihova usklađivanja, na čemu se trenutačno i radi. Napominjem da i trenutačno investitori, po Zakonu o upravnom postupku u zakonom propisanom roku od 30 do 60 dana, mogu dobiti urbanističku suglasnost, odobrenje za građenje i odobrenje za uporabu ako su predali kompletnu dokumentaciju uz zahtjev ili odmah dostavili traženu dopunu nakon prvog pregleda dokumentacije.

Kakvu ulogu Ministarstvo na čijem ste čelu ima u zaštiti nacionalnih spomenika?

- Federalno ministarstvo prostornog uređenja dužno je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika. U proteklom razdoblju od 2007. Vlada FBiH odnosno Ministarstvo prostornog uređenja iz proračuna FBiH osigurali su oko 11,000.000 KM za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika na cijelom području FBiH.

Koji će spomenici u budućnosti biti obuhvaćeni projektom?

- U ovoj godini usvojen je program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za zaštitu nacionalnih spomenika utvrđen proračunom FBiH za ovu godinu Ministarstvu prostornog uređenja u iznosu od 100.000 KM. Nakon provedenih procedura odabrani su prijavitelji i objekti, a to su “Radovi na rekonstrukciji Alibegove džamije u Žepču”, “Postavljanje podnih obloga i staklene zaštite na vitraje u crkvi sv. Mihovila arkanđela u Varešu”, “Nastavak urgentne sanacije crkve sv. Vasilija Velikog u Konjicu” i “Sanacijsko-konzervatorsko-restauratorski radovi starog grada Bobovca - I. faza”.

(vecernji.ba)

Izdvajamo

Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. Dragan Čović i ministar obrane u Vladi Republike Hrvatske Mario Banožić održali su...
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović boravi u posjetu Vukovaru, gdje je posjetio Muzej...
Nakon održanih sjednica proširenog Predsjedništva, a potom i Središnjeg odbora Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) danas je...
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) dr. Dragan Čović izjavio je u petak na Kupresu kako nema kompromisa oko...