Vijesti Node

01. srpnja 2016.
Na tematskoj sjednici, Dom naroda FBiH usvojio Zaključke Kluba Hrvata

Nakon višemjesečnih priprema tijekom kojih su članovi Kolegija obišli javne zdravstvene ustanove kojima je Federacija BiH suosnivač; Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar kao i Univerzitetske kliničke centre u Tuzli i Sarajevu, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u četvrtak 30. lipnja 2016. godine održao je posebnu, tematsku sjednicu o stanju u zdravstvu Federacije BiH.

Uz kostataciju kako je sustav zdravstva u Federaciji BiH u veoma teškom stanju, a dugovi javnih zdravstvenih ustanova kojima je suosnivač Federacija BiH dosegli iznos od oko 370 miljuna KM,  o  stanju u zdravstvu otvorena je široka  rasprava u kojoj su sudjelovali svi važniji čimbenici u sustavu zdravstva, od ministara, preko čelnika zdravstvenih ustanova, udruženja liječnika i pacijenata te u konačnici izaslanika u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.  Poseban naglasak u raspravi bio je na potrebi konsolidacije dugova bolničkih ustava te mijenjanja postoječeg načina financiranja sustava zdravstva. „Ako su sanirani rudnici i željeznice, zašto ne bismo sanirali i stanje u zdravstvu te dio sredstava iz akciza na duhan i alkohol preusmjerili i u zdravstvo“, istaknuo je dr. Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravstva.  Izliječenja teško oboljelog sustava zdravstvo u Federaciji BiH nema ni bez bolje naplate dorinosa, istaknuto je prilikom rasprave. „Nepošteno je da oni koji pružaju najviše usluga imaju i najveća dugovanja jer najviše rade. Mi moramo kotrolu naplate doprinosa vratiti onima koji su za to mjerodavni. Ovih dana svim zdravstvenim ustanovama dijelom su blokirani računi. Mislim da Vlada treba za to iznači rješenje u što skorijem roku jer vremena više nema“, upozorio je Tomislav Martinović, predsjednik Kluba Hrvata. „Ključ rješenja problema u zdravstvu je u tomu da novac treba pratiti pacijenta i usluge koje mu se pružaju. Mi danas imamo bolnice u kojima nikad nije bilo poroda niti operacija, a plaćamo ih. Smatram da se sredstava u zdravstvu ima, ali je problem u njihovoj disperziji“, istaknula je prilikom rasprave Lidija Bradara, predsjedateljica Doma naroda. 

Tematska sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH  rezultirala je usvajanjem zaključaka Klubova Hrvata i Bošnjaka čijom bi se provedbom trebalo  popraviti stanje u zdravstvu i sanirati dugovi zdravstvenih ustanova, odnosno početi s liječenjem oboljelog zdravstvenog sustava u Federaciji BiH. Uz ostalo, Dom naroda usvojio je i slijedeće zaključke Kluba izaslanika iz reda hrvatskog naroda:

  1. Usvaja se informacija o problematici financiranja sektora zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na problematiku financiranja kliničkih centara u Federacije BiH i potrebi saniranja utvrđenih gubitaka zdravstvenog sektora.
  2. Zadužuje se Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da sukladno članku 61. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH donese plan izvršenja svojih obaveza financiranja zdravstvenih ustavnova kojima je osnivač ili suosnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
  3. Zadužuje se Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da naloži Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine da prekine blokadu računa zdravstvenih ustanova do donošenja Zakona o financijskoj konsolidaciji zdravstveinh ustanova u Federaciji BiH.
  4. Zadužuje se Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da žurno izradi i uputi u poroceduru prijedlog Zakona o konsolidaciji zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine s cilje otpisa dijela dugova spomenuith zdravstvenih ustanova.
  5. Plaćanje usluga po jedinici izvšene usluge je osnova modela dugoročne financijske stabilizacije poslovanja zdravstvanih ustanova.
  6. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine poziva predsjednike kantonalnih vlada da postojeći sustav paušalnog plaćanja zdravstevnih usluga zamijene sustavom kojemu će plaćanje pratiti pacijenta i izvršene usluge.
  7. Izvršiti prijenos naplate doprinosa po osnovu zdravstvenog i mirovinskog osiguranja sa Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na Zavod za mirovinsko osiguranje Federacije BiH i kantonalne zavode mirovinskog osiguranja.
  8. Zadužuje se Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da izradi i uputi u proceduru izmjene i dopune zakona kojim bi se omogući prijenos kontrole i naplate doprinosa.
  9. Zadužuje se Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da dio prihoda od akciza i trošarina koje se naplaćuju na alkohol i duhanske proizvode, a koje su prihod Proračuna Federacije BiH, da dijelom preusmjere za sufinanciranje sekundarnih i tercijarnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.
  10. Kontrola provedbe zaključaka će se izvršiti nakon 90 dana.

Dom naroda PFBiH

Izdvajamo

Povodom obilježavanja Dana hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, Udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida HVIDRA podružnica Mostar danas je...
Danas je u Međugorju održana redovita koordinacija dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na...
Danas je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović u Livnu održao sastanak s predstavnicima gradskih i...
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović i dopredsjednica HDZ BiH Darijana Filipović boravili su danas u...