Vijesti Node

01. listopada 2018.
Jelka Milićević: Trebamo unaprijediti sustave interne kontrole u upravljanju javnim sredstvima

Govoreći o dostignutom stupnju razvoja financijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru u Federaciji, dopremijerka i federalna ministrica financija Jelka Milićević izjavila je za Fenu da interne kontrole nisu u dovoljnoj mjeri integrirane u procese upravljanja i sve financijske i nefinancijske procese u poslovanju.

”To znači da postoje u organizacijama javnog sektora, ali da one, u kontekstu reformskih procesa u BiH, trebaju evoluirati u skladu sa važećom regulativom koja sadrži zahtjeve koje postavljaju propisi EU i međunarodni standardi interne kontrole”, ističe Milićević.

Razvoj financijskog upravljanja i kontrole provodi se u skladu sa Strategijom razvoja javnih internih financijskih kontrola u Federaciji Bosne i Hercegovine 2015-2018. u okviru razvoja javnih internih financijskih kontrola, koji predstavlja jedan od instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji.

”Poboljšanjima treba pristupiti na način da svaka organizacija javnog sektora unaprijedi sustave interne kontrole donošenjem novih internih akata i procedura, odnosno ažuriranjem postojećih, u skladu sa Standardima interne kontrole i potrebama svoje organizacije, te da posebnu pozornost posvete planiranju i upravljanju rizicima i kvalitetnom upravljanju ljudskim resursima”, rekla je Milićević.

U svrhu daljnjeg razvoja oblasti FUK u organizacijama javnog sektora, Federalno ministarstvo financija objavit će Priručnik za FUK u javnom sektoru u Federaciji, te nastaviti provođenje edukacija za koordinatore za FUK koji se nalaze u registru Federalnog ministarstva financija.

(glasmedia.info)

Izdvajamo

Dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović, održao je danas u Zagrebu radni sastanak s predsjednkom...
Predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović danas je posjetio Ramu. Tijekom posjeta održan je radni sastanak s Općinskim odborom HDZ BiH Rama, koji je, na...
U Domu HDZ -a BiH u Mostaru danas je održan sastanak predsjednika dr. Čovića s kirurgom prof.dr.sc. Željkom Bušićem, čeljusnim kirurgom prim.dr....
Danas je u Mostaru održana osma sjednica Predsjedništva HNS-a BiH na kojoj je govoreno o aktualnoj političkoj situaciji u BiH, aktivnostima vezanima...