Vijesti Node

19. srpnja 2016.
Zamjenik ministra prometa i komunikacija BiH Dalipagić od ministra Juske zatražio žurnu reakciju zbog skandaloznog postupka Autocesta F BiH

Autoceste F BiH su, suprotno odluci Državnog odbora za investicije BiH, izmjenile popis investicija koje bi se trebale financirati u okviru Prvog poziva za sufinanciranje investicijskih projekata za Zapadni Balkan (WBIF), potvrđeno je Hrvatskom Medijskom Servisu u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH.

Podsjetimo, Državni odbor za investicije BiH kandidirao je ukupno 4 projekta: Radi se o projektu sanacija i modernizacija luke Brčko u iznosu od 3,5 milijuna eura, od čega se na investicije odnosi 2,5 milijuna eura, a na tehničku pomoć 1 milijun eura, podržanog od Eeuropske banke za obnovu i razvoj EBRD. Drugi projekat odnosi se na izgradnja dionice autoputa između petlje Johovac i petlje Rudanka, priključak na put Doboj – Banja Luka u iznosu od 69 milijuna eura od čega se na investiciju odnosi 67 milijuna eura, a na tehničku asistenciju 2 milijuna eura. I taj je projekat podržan od EBRD-a. Treći projekat financirala bi Europska investicijska banka (EIB), a odnosi se na izgradnja dionice autoputa Zenica sjever – Žepče jug – Pod-dionica Ponirak – Donja Gračanica u iznosu od 19 milijuna eura od čega se na investiciju odnosi 12,5 milijuna eura, a na tehničku pomoć 6,5 milijuna eura i četvrti projekat, također je vezan za koridor 5C,a radi se o izgradnja dionice autoputa Mostar jug – Počitelj u iznosu od 39 milijuna eura od čega se na investiciju odnosi 26,5 milijuna eura, a na tehničku pomoć 12,5 milijuna eura, koji je također podržan od EIB-a.

Državnom odboru za investicije BiH popis ovih investicijskih projekata uputio je Tajništvu WBIF-a 31.ožujka ove godine. Nakon završenog procesa ocjene projekata provedenog od strane banaka, IFICO i EK, a rezultat ocjena je dostavljen Europskoj komisiji neposredno prije održavanja Upravnog odbora WBIF-a u Oslu, Autoceste FBiH su odustale od podnošenja aplikacije za sekciju Mostar jug, dok je aplikacija za sekciju Zenica sjever podijeljena u dvije odvojene aplikacije (jedna financirana od strane EIB, a druga od strane EBRD).

Do ove informacije sasvim slučajno i neslužbeno došao je danas zamjenik ministra prometa i komunikacija BiH Saša Dalipagić, saznaje HMS. Naime iz informacije dostavljenu od strane državne službenice u Direkciji za europske intergracije BiH, da Upravni odbor Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) na sjednici održanoj tijekom vikenda u Oslu nije prihvatio aplikacije predložene od strane BiH saznao je da je popis projekata izmjenjen, ta da među projektima nema dionica Mostar- Jug- Počitelj.

Osnovni razlog neprihvaćanja leži u stavu Europske komisije, kako je od početka procesa pripreme aplikacija jasno bio naglašen preduvjet usvajanja Strategije prometa u BiH do summita u Parizu.

Međutim. ipak, kako se moglo zaključiti iz službene prijepiske, postoji mogućnost da se ostavi prostor, kako bi tijela na politickoj razini pokušali odgovoriti na preduvjete koje Europska komisija postavlja, kako bi projekti eventualno mogli biti razmatrani za financiranje do krajnjeg roka za donošenje odluke, a to je kraj listopada ove godine, kada se održava IPA Komitet. Konačno usvajanje aplikacija je predviđeno na narednom sastanku Upravnog odbora WBIF-a koji će se održati u prosincu 2016. godine.

Nakon saznanja da su Autoceste F BiH iz popisa projekata isključile dionicu Mostar- jug- Počitelj zamjenik ministra prometa i komunikacija BiH Saša Dalipagić uputio je interni dopis ministru Ismiru Juski u kojem ga upozorava da je saznao kako se odstupilo od službene liste aplikacija koje su odobrene od strane Državnog odbora za investicije i putem NIPAK-a proslijeđene tajništvu WBIF od 31. 3. ove godine.

- Potpuno je neprihvatljivo da jedan projekt, koji je odobren od strane Državnog odbora za investicije i putem NIPAK-a proslijeđen tajništvu WBIF-a, može samostalno „skinuti“ odnosno odustati od aplikacije poduzeće „Autoceste“ F BiH, bez da se o tome odlučuje na sjednici Državnog odbora za investicije i bez ikakvih konsultacija i obavještenja nadležnog entitetskog i državnog ministarstva, napisao je Dalipagić ministru prometa i komunikacija BiH Ismiru Juski.

- Ovakvim postupanjem, stoji u Dalipagićevom dopisu, ne samo da se degradira institucija Državnog odbora za investicije kao i institucija resornog ministarstva na entitetskoj i državnoj razini, nego se stvara i pravna nesigurnost. Također se postavlja pitanje svrhe čitave procedure predlaganja projekata, njihovog ocjenjivanja i razmatranja na Državnom odboru za investicije, ukoliko se isti projekti mogu jednostrano revidirati i izmijeniti od strane promotora projekta, bez konzultiranja i izvještavanja kako Državnog odbora za investicije tako i nadležnih ministarstava, stoju u Dalipagićevom dopisu u koji je uvid imao Hrvatski Medijski Servis.

Kako bi se zaštititio digniteta ovog Ministarstva kao i digniteta Državnog odbora za investicije, Dalipagić je predložio Juski da u skladu s njegovim ovlastima neodložno reagira kod nadležnih institucija, a osobito Direkcije za europske integracije i Upravnog odbora investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), kako bi se osigurala financijska podrška za 4 aplikacije razmatrane i odobrene na 6. sjednici Državnog odbora za investicije održanoj 30.3.2016. godine, kandidirane u okviru Prvog poziva za sufinanciranje investicijskih projekataza Zapadni Balkan (WBIF).

- Još jednom napominjem važnost žurnog djelovanja, kako bi se potvrdile aplikacije razmatrane i odobrene na 6. sjednici Državnog odbora za investicije, pogotovo u svjetlu dopisa upućenog dana 15.7.2016. godine od strane predsjedavajućeg Vijeća Ministara gospodina Zvizdića povjereniku Hahnu, u kojem ga izvještava o usvajanju okvirne strategije prometa BiH za razdoblje 2016-2030, te izražava očekivanje da će aplikacije predložene iz BiH, obzirom da zadovoljavaju sve tehničke kriterije, dobiti podršku u vidu granta u okviru programa WBIF za 2016. godinu.

Po Dalipagićevom mišljenju, aplicirani projekti bi eventualno mogli biti razmatrani za financiranje do krajnjeg roka za donošenje Odluke, a to je kraj listopada ove godine, kada se održava IPA Komitet, pa bi stoga sve aktivnosti vezane za potvrđivanje aplikacija razmatranih i odobrenihna 6. sjednici Državnog odbora za investicije trebalo okončati prije održavanja IPA odbora.

Podsjetimo, Večerenji list danas je objavio kako je listu projekata kojima je Državni odbor aplicirao europskim financijskim instutucijama izmjenio bivši direktor Autocesta F BiH Jasmin Bučo. Nakon ovog saznanja otvara se nekoliko pitanja: Je li Bučo to učinio samovoljno ili prema nečijoj i čijoj sugestiji?. Može li on nakon ovoga ostati na mjestu izvršnog direktora u Autocestama, koju dužnost trenutno obnaša i postoje li elementi za njegov kazneni progon.

(Hrvatski Medijski Servis – HMS)

Izdvajamo

Predsjednik HDZ-a BiH i dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. Dragan Čović i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana...
Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović posjetio je Maticu hrvatsku. S predsjednikom Čovićem susreli su se predsjednik...
Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović danas se u Zagrebu sastao s Mijom Marićem, ravnateljem Hrvatske matice...
Predsjednik HDZ-a BiH i dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dr. Dragan Čović održao je danas u Zagrebu...