Vijesti Node

17. kolovoza 2016.
HDZ RH predstavio izborni program pod nazivom „Gospodarski rast, nova radna mjesta i društvena pravednost“

HDZ RH ima razvojan, ambiciozan i vjerodostojan program!

U Muzeju Mimara u Zagrebu danas je predstavljen HDZ-ov izborni program „Gospodarski rast, nova radna mjesta i društvena pravednost“. Program je to s kojim ćemo pobijediti na izborima 11. rujna, a napisali su ga naši stručnjaci - program je to za rast i razvoj gospodarstva, nova radna mjesta, socijalnu pravednost, demografsku obnovu… Sastoji se od 12 poglavlja razrađenih u tri tematske cjeline: gospodarski rast i nova radna mjesta, demografska obnova i izgradnja institucija te društvo pravednosti.
Ključne točke izbornog programa „Gospodarski rast, nova radna mjesta i društvena pravednost“ predstavio je predsjednik HDZ-a mr. sc. Andrej Plenković.

Govor predsjednika Plenkovića:

Poštovane dame i gospodo,

Hrvatski narod zajedno je ostvario strateške nacionalne ciljeve u prijelomnim povijesnim trenutcima od 1989. do danas. HDZ se najviše izborio za višestranački demokratski poredak, stjecanje neovisnosti i međunarodno priznanje te pobjedu u obrambenom i pravednom Domovinskom ratu, uz nemjerljive žrtve i doprinos hrvatskih branitelja. Izgradili smo državne institucije i transformirali pravni sustav u skladu s europskom pravnom stečevinom. Postali smo članica Europske unije i NATO-a. U složenim tranzicijskim okolnostima bilo je puno uspjeha na koje svi možemo biti ponosni. Hrvatska je slobodna zemlja velikog potencijala te radišnih i dobronamjernih ljudi. Danas moramo ponuditi odgovore na ključne suvremene izazove i postići izvrsnost u svim segmentima hrvatskog društva. Želimo okupiti sve koji mogu tome pridonijeti. Vjerujemo da se u Hrvatskoj marljivim i ustrajnim radom mora moći napredovati i dostojno živjeti. Upravo zato smo, polazeći od utvrđenih znanstvenih činjenica, iskustava drugih država i znanja koja kao najjača i najveća politička stranka u Hrvatskoj imamo, sastavili program čijom ćemo realizacijom ostvariti gospodarski rast i razvoj Hrvatske, kreiranje radnih mjesta, socijalnu pravednost i demografsku obnovu.

Uvjereni smo da temeljem našeg programa možemo od Hrvatske stvoriti uređenu i prosperitetnu državu koja je najrazvijenija od novijih država članica srednje i istočne Europe. Program je vjerodostojan: ambiciozan i razvojan, a istodobno društveno solidaran.

Temelji programa

Novi koncept razvoja gospodarstva temeljit ćemo na izgradnji poticajnog, jednostavnog i sigurnog poslovnog okruženja u kojem je privatni sektor nositelj ekonomskog razvoja države temeljenog na principima socijalne osjetljivosti, solidarnosti i partnerstva.

Izgradit ćemo društveno okruženje u kojem će pojedinci oslobađati svoj kreativni i stvaralački potencijal, društvo pravednosti u kojem vraćamo dostojanstvo radu, a radnicima osiguravamo sigurnost i stabilnost.

Svim našim ljudima koji žive u siromaštvu i socijalno su isključeni posvetit ćemo posebnu pozornost i osigurati život dostojan čovjeka. Bez dobro educiranih, talentiranih i motiviranih pojedinaca, bez društvenog okruženja u kojem se vodi posebna briga za svakog čovjeka i obitelj nema niti održivog razvoja gospodarstva. Naš program sastoji se od dvanaest poglavlja razrađenih kroz tri tematske cjeline: 1. Gospodarski rast i nova radna mjesta, 2. Demografska obnova i izgradnja institucija, 3. Društvo pravednosti.

Gospodarski rast i nova radna mjesta

Provedbom programa naš tim će, zajedno sa svima vama, sa cijelim hrvatskim narodom, ostvariti gospodarski rast od 5 posto i kreirat ćemo 180.000 radnih mjesta. Ovo nije licitiranje ili nadmetanje brojevima s našim političkim oponentima. Ovo je cilj koji moramo zajedno ostvariti za Hrvatsku. Novih 180.000 radnih mjesta do 2020. znači stopu zaposlenosti od 68 posto, a cilj Europske unije je prosječna stopa zaposlenosti 2020. od 75 posto. Za nas je pomak na 68% važan na putu postizanja novih trendova rasta, razvoja i približavanja Hrvatske razvijenim državama članicama EU.

S obzirom da je najčešće pitanje koje ste mi postavljali: „Kako ćemo to ostvariti?“ odnosno „Koje ćemo reforme provesti?“, krenut ću od reformi. Reforme su sinonim za stalne promjene koje se moraju događati u društvu, gospodarstvu i javnom sektoru, ako želimo držati korak s promjenama u okruženju i globalnim kretanjima. Preduvjet su razvoja i konkurentnosti.

Dobro smo čuli sve ono što su nam poduzetnici govorili. Podijelili su s nama iskustva dugogodišnjih čekanja ishođenja dozvola; prikupljanja brojnih dokumenta od kojih uvijek nešto nedostaje jer se pravila mijenjaju u hodu; primjere kada nije moguće doći do prostora ili zemljišta neophodnih za proširenje posla iako je riječ o neiskorištenoj državnoj ili lokalnoj imovini; činjenice da se godinama čeka na rješenje sudskih sporova, imovinsko-pravnih odnosa i slično.

Zbog svega toga poduzetnici su često odustajali, odlazili, zatvarali. Tu praksu koja ih je onemogućavala u radu - mi ćemo prekinuti. Pojednostavnit ćemo pravila i ubrzati rad administracije i sudova. Za početak, organizirat ćemo jedno mjesto s kojeg će se moći dobiti odgovore, upute, rješenja. Umjesto da građani i poduzetnici hodaju od vrata do vrata, administracija će unutar sebe tražiti odgovor koji će dobiti s jednog mjesta.

Na tom putu ključno je: stvaranje pouzdanog, predvidivog i stabilnog pravnog, poreznog i ekonomskog okvira za što je potrebna reforma javne uprave, pravosuđa i cjelovita porezna reforma. Glavni cilj reforme javne uprave je pojednostavljenje pravila i ubrzavanje rješavanja upita i izdavanja dozvola. Sve preklapanja poslova ćemo izbaciti i jasno definirati ciljeve svakog posla, pratiti kvalitetu rada i uvesti adekvatan sustav nagrađivanja prema izvrsnosti obavljanja posla. Uvest ćemo e-poslovanje i prekinuti praksu prikupljanja različitih papirnatih dokumenata. Javna uprava kao servis i partner građanima i poduzetnicima.

Pravna sigurnost za građane temelj je svake uspješne države. Brzo rješavanje sporova i pravna sigurnost ključ su uspješnog poduzetništva. Skratit ćemo trajanje sudskih postupaka i smanjiti broj neriješenih predmeta rasterećivanjem sudova i pravosudnih dužnosnika, prenošenjem ovlasti na druga tijela i proširenjem ovlasti sudskih savjetnika i javnih bilježnika. Spojit ćemo zemljišne knjige i katastar i ubrzati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Inzistirat ćemo na još snažnijoj borbi protiv svih vrsta kriminala i korupcije. Sustav javne nabave bit će transparentan i otvoreniji prema domaćim ponuđačima. Provest ćemo cjelovitu poreznu reformu, a rezultat će biti jednostavan, konkurentan i stabilan porezni sustav. Ono što je sigurno jesu porezna rasterećenja prije svega rada. Smanjit ćemo i PDV kao i porez na dobit.

Obrazovanje je temelj kvalitetnog i održivog razvoja Hrvatske. Naravno da nastavljamo kurikularnu reformu. Upravo zbog važnosti ove reforme za budućnost i razvoj Hrvatske, moramo postići širi društveni dogovor te uključiti, uvažiti i pomiriti različite pristupe i mišljenja, što ranije nije učinjeno. Cilj nam je da se naša djeca školuju za poslove budućnosti i da imaju osiguran posao po završetku škole i da ostaju u Hrvatskoj. Zato ćemo uvesti i dualno obrazovanje - poslodavci će sudjelovati u definiranju školskih programa i kvota, a učenici će kroz školovanje biti osposobljeni za rad i imati osiguran posao.

Znanost, inovacije, istraživanje i razvoj moraju biti povezani s gospodarstvom i podupirati tehnološki napredak, modernizaciju i dobro pozicioniranje na jedinstvenom tržištu EU. Dosadašnju razinu ulaganja od 0,8% BDP što je 2,5 milijarde kuna u istraživanje i razvoj povećat ćemo na europski prosjek od 2% odnosno 7 milijardi kuna. Iz EU fondova za to imamo preko 2 milijarde kuna. U području zdravstva, nema dizanja cijene dopunskog osiguranja i participacija. Reorganizacijom i boljim upravljanjem uspostavit ćemo moderan i financijski održiv zdravstveni sustav koji našim građanima pruža zdravstvenu sigurnost i osigurava kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na cijelom području Hrvatske. Povećat ćemo broj liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i time osigurati još bolji tretman svim pacijentima.

Identificirali smo i djelatnosti s najvećim potencijalom rasta na koje se tijekom ove četiri godine namjeravamo posebno usmjeriti.

To je prije svega poljoprivreda i zato ćemo neiskorištene poljoprivredne površine konačno staviti u funkciju kroz koncesije, prodaju ili darovanje. Donijet ćemo novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu i izmijeniti kriterije bodovanja te osigurati pravedniji način dodjele, darivanje za mlade poljoprivrednike, kupovinu poljoprivrednog zemljišta, kao i okrupnjavanje. Uz to posebnu pozornost posvetit ćemo razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, te njihovom povezivanju kroz proizvođačke organizacije i poljoprivredne centre sa znanstvenicima i lokalnim jedinicama kako bi im se osigurala pomoć u razvoju proizvoda, podizanju produktivnosti, brendiranju i povezivanju s potrošačima. Osnovat ćemo agrarnu banku kako bismo trajno osiguravali povoljne izvore financiranja malim poljoprivrednicima, a cilj nam je omogućiti i reprogram postojećih zaduženja, odgodu otplate, i bolje kreditne uvjete uz duži vremenski rok otplate. Povećat ćemo navodnjene površine s ciljem dostizanja 50.000 hektara do 2023. Što će rezultirati značajnim povećanjem prinosa u proizvodnji.

I u ribarstvu imamo veliki potencijal za povećanje proizvodnih kapaciteta jer trenutno ne pokrivamo niti potrebe hrvatskog tržišta, a da ne govorimo o izvoznom potencijalu. Veliki prostor za rast je i u turizmu u kojem se prihodi mogu udvostručiti ulaganjem u smještajne kapacitete, širenjem ponude i produljenjem sezone. Industrija je također godinama zanemarivana, a potencijal za rast imaju gotovo sve vrste od farmaceutike, kemijske industrije, prehrambeno prerađivačke, ICT, drvne, tekstilne, građevinske, do vojne, elektro industrije i kreativnih industrija.

Cjelovitim pristupom i kvalitetnim radom sigurno ćemo potaknuti ulaganja, realizaciju poduzetničkih pothvata, ojačati izvoz i pokrenuti stvaranje radnih mjesta te rast gospodarstva.

Demografska obnova

Osim poticanja gospodarstva, još jedna važna tema bez koje nema budućnosti i održivog razvoja je demografska obnova. Prošle godine smo imali najveću negativnu razliku između ukupnog broja živorođenih i umrlih koja je bila čak 16.702 što je neslavni negativni rekord od hrvatske neovisnosti.

Bez gospodarskog rasta i stabilnih i sigurnih radnih mjesta nema niti demografske obnove. Upravo zato smo sve ove prethodne mjere usmjerili na postizanje ova dva ključna cilja.
No, naravno da ćemo uz posao i rješavanje stambenog pitanja za mlade obitelji uvesti i dodatne mjere kojima se daje jasna poruka o važnosti koju demografska obnova ima za budućnost Hrvatske. Delimitirat ćemo rodiljne i roditeljske naknade za drugih šest mjeseci te povećati jednokratnu naknadu za svako novorođeno dijete na 7.500 kuna. Definirat ćemo status roditelja - odgojitelja u obiteljima s četvero i više djece koji će imati pravo na plaću. U cilju pravedne raspodjele uvest ćemo jedinstvenu dječju naknadu za svu djecu neovisno o sustavu poreza na dohodak.

Društvena pravednost

Uz jako gospodarstvo, nova radna mjesta i demografsku obnovu, treći dio koji je ključan za dugoročnu stabilnost i kvalitetan život je društvena pravednost, solidarnost, partnerstvo i zajedništvo.

Izgradit ćemo društvo pravednosti u kojem ćemo vratiti dostojanstvo radnicima, a svim našim ljudima koji žive u siromaštvu i socijalno su isključeni omogućit ćemo kvalitetniji život. Reformom sustava socijalne skrbi osigurat ćemo da sredstva dobiju oni kojima je najpotrebnije. Želimo iskorijeniti siromaštvo i svima osigurati život dostojan čovjeka. Zato ćemo i odrediti minimum sredstava koji će biti zajamčen svakom građaninu Hrvatske.

Hrvatski branitelji - oni bez kojih danas ne bismo živjeli u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj - oni koji su ostavili sve da bi krenuli u obranu svoje domovine…. svi oni i članovi njihovih obitelji imat će našu punu podršku. I danas im poručujem kako ćemo donijeti Jedinstveni zakon koji će objedinjavati sva njihova prava i osigurati njihovu dosljednu primjenu. Štitit ćemo dostojanstvo i istinu o Domovinskom ratu, a Vukovar - simbol stradanja, otpora i herojstva, proglasit ćemo područjem od posebnog pijeteta prema žrtvama.

Njegovat ćemo i unaprjeđivati dobre odnose s vjerskim zajednicama, poštujući načelo odvojenosti Crkve i države, posebno s Katoličkom crkvom kao najvećom i najznačajnijom vjerskom zajednicom u Hrvatskoj. Posebnu pozornost posvetit ćemo nacionalnim manjinama koje doprinose bogatstvu hrvatskog društva.

Poticat ćemo njihovu integraciju u hrvatsko društvo te paralelno osiguravati njihovo potpuno očuvanje etničkog, kulturnog i društvenog identiteta. Poticat ćemo udruge civilnog društva kao i kvalitetnu suradnju s državnim tijelima. Proračunska potpora civilnom društvu bit će neovisna od političko-ideoloških kriterija. Otvorenim dijalogom i partnerstvom ćemo omogućiti svima da daju doprinos razvoju Hrvatske.

Predstavnicima medija, koji su danas ovdje i koje posebno pozdravljam, poručujem kako ćemo se zalagati za medijsku politiku koja će poticati pluralizam, profesionalnost i raznolikost medija te ćemo inzistirati na poštovanju medijskih sloboda. U suradnji s vama, donijet ćemo Medijsku strategiju i novi paket medijskih zakona.

Vanjska politika

Na kraju, osvrnut ću se kratko na vanjsku politiku. Aktivnom vanjskom politikom ojačat ćemo vanjskopolitički položaj Hrvatske u dva smjera: stvaranjem strateških partnerstva unutar EU-a i NATO-a te djelovanjem prema prostoru Jugoistočne Europe, hrvatskom susjedstvu, prostoru u kojem hrvatska vanjska politika ima posebne zadaće. U tom smislu, podupirat ćemo Bosnu i Hercegovinu i ostale države Jugoistočne Europe na njihovom putu prema članstvu u europskim i transatlantskim integracijama.
Kada govorim o Bosni i Hercegovini, želim naglasiti kako ćemo štititi prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i aktivno podupirati razvoj Bosne i Hercegovine kao države tri jednakopravna konstitutivna naroda. Vodit ćemo kontinuirani dijalog sa susjedima u cilju rješavanja preostalih otvorenih pitanja, uključujući pitanja razgraničenja, kao i paket pitanja u odnosima sa Srbijom koja su posljedica velikosrpske agresije na Hrvatsku.

HDZ RH

Izdvajamo

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović danas je u Stocu sudjelovao na svečanosti povodom 32. obljetnice...
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović danas je u Domu HDZ-a BiH održao sastanak s potpredsjednikom Vlade i...
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović danas je sudjelovao na svečanosti otkrivanja spomenika „Zora slobode...
Jučer je u Mostaru održana 11. redovita sjednica Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine na kojoj se raspravljalo o aktualnoj...