Vijesti Node

02. srpnja 2021.
Parlament F BiH ima ključnu ulogu koordinacije sa županijskim skupštinama i na planu integracija u EU

Usvajanjem Zajedničkog akcijskog plana od strane predsjedatelja svih deset kantonalnih/županijskih skupština u Federaciji BiH, na Konferenciji u Neumu potvrđena je važnost kantonalnih/županijskih skupština u procesu europskih integracija. Potpisnici Zajedničkog akcijskog plana obvezali su se na suradnju u procesu europskih integracija, na političkoj ali i administrativnoj razini, jačanje svijesti javnosti o važnosti procesa europskih integracija, kao i  razmjenu informacija i stručnih znanja te kreiranje baze podataka zakonodavstva i pratećih alata s ciljem poboljšanja učinkovitosti u poslovima europskih integracija. Pored predsjedatelja kantonalnih/ županijskih skupština, u radu Konferencije u Neumu sudjelovao je i Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, predstavnici Parlamentarne skupštine BiH  kao i partneri Twinning projekta „Podrška Europske unije parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima europskih integracija“, predstavnici administracije Narodne skupštine Mađarske, Parlamenta Austrije i Hrvatskog sabora, kao i predstavnik Flamanskog parlamenta, jednog od parlamenata u Belgiji.

Na Konferenciji je još jednom naglašena ključna uloga kantonalnih/županijskih skupština u poslovima europskih integracija koja proizilazi iz njihovi iz njihovih ustavnih nadležnosti. Istaknuo  je to i Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Ovaj dom ima koordinirajuću ulogu u  komponenti Twinning projekta koji se odnosi na županijske/kantonalne skupštine u procesu europskih integracija koji je posebno važan jer kantoni/županije  imaju najviše posla kad je u pitanju usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom EU. „Pored njihovih ustavnih nadležnosti, važnost županijskih, odnosno kantonalnih skupština je i u činjenici da su one nakon općinskih vijeća, najbliže građanima. Kako takve u stanju su kvalitetno artikulirati njihove potrebe i interese i na razini Federacije BiH jer najviše zakonodavno tijelo u Federaciji BiH, Dom naroda popunjava se upravo izaslanicima iz županijskih, odnosno  kantonalnih skupština. Kad je u pitanju odnos županijskih skupština i Doma naroda Parlamenta F BiH onda s pravom možemo terminologijom europskih integracija kazati kako imamo na djelu dobar primjer mehanizma koordinacije koji vodi brigu o interesima svakog dijela Federacije BiH, o razvomjernom razvoju Federacije BiH kroz razvoj regija koje su jako važne unutar samih članica Unije“, istaknuo je ovom prilikom predsjedatelj Martinović te se zahvalio parnterima Twining projekta koji su prepoznali značaj županijskih/ kantonalnih skupština u procesu europskih integracija te im pomažu u jačanju kapaciteta  kako bi što kvalitetnije mogli ispuniti svoj dio  zadataka na europskom putu BiH.

Značaj kantonalnih/županijskij skupština u procesu europskih integracija prepoznat je kroz četvrtu komponentuTwinning projekta „Podrške Europske unije parlamentima u BiH u poslovima europskih integracija“ koji podrazumijeva stalnu savjetodavnu podršku i pomoć  parlamentima u BiH u poslovima europskih integracija. Finacira ga Europska unija, a partneri u projektu su Mađarska, Austrija i Hrvatska, odnosno parlamenti navedenih zemalja članica Unije. Posebno dragocjenom ocijenjena je pomoć Hrvatske koja  ovih dana obilježava osmu godišnjicu članstva u EU, te kao zadnja članica koja se pridružila Uniji ima i najsvježija iskustva u ovom procesu koja su kao takva za BiH posebno dragocjena.

(parlamentfbih.gov.ba)

Izdvajamo

Prigodom obilježavanja 80. obljetnice mučeništva i 10. proglašenja blaženim Drinskih mučenica župa Presvetoga Trojstva u Novom Travniku priredila je...
Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora dr. Dragan Čović u pratnji  Nevenka Hercega i Zdenka Ćosića, predsjednika Vlada Hercegovačko-...
Predsjednik HDZ-a BiH i dopredsjedatelj Doma naroda PS BiH dr. Dragan Čović i predsjednik Vlade RH Plenković posjetili su tvornicu Maraska u Zadru....
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH i supredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. Dragan Čović danas je u Splitu održao...