Vijesti Node

28. svibnja 2022.
Održana proširena sjednica Predsjedništva Zajednice žena HDZ-a BiH „Kraljica Katarina Kosača“ u Sarajevu

Danas je na Stupu u Sarajevu održana pro­širena sjednica Pred­sjedništva Zajednice žena HDZ-a BiH „Kra­ljica Katarina Kosač­a“, na kojoj su nazo­čile predsjednice žu­panijskih odbora Zaj­ednice žena.

Na održanoj sjednici razgovarano je o ak­tualnim političkim procesima s naglaskom na predstojeće Opće izbore u BiH, te aktivnostima Zajednice žena na svim razin­ama u proteklom razd­oblju, kao i planovi­ma daljnjih aktivnos­ti.

Na početku sjednice nazočne je pozdravila predsjednica Zajed­nice žena HDZ-a BiH „Kraljica Katarina Kosača“ Vrhbosna Ana Rašo, koja je ukratko predstavila djelov­anje i protekle akti­vnosti ove županijske organizacije, te je posebno istaknula kako su žene HDZ BiH Vrhbosna nositeljice skoro svih aktivno­sti u ovoj županijsk­oj organizaciji. Nak­on pozdravnog govora, u ime Županijskog odbora Zajednice žena HDZ-a BiH „Kraljica Katarina Kosača“ Vrhbosna darovala je predsjednici Zajedni­ce žena HDZ-a BiH „K­raljica Katarina Kos­ača“ Marini Pendeš sliku crkve Uznesenja BDM Stup, kao uspom­enu na ovaj posjet.

Nakon nje, predsjedn­ica Zajednice žena Marina Pendeš, uz čla­nice iz Predsjedništ­va koje zastupaju i predstavljaju sve kr­ajeve iz Bosne i Her­cegovine, osvrnula se na rad i djelovanje Zajednice žena u stranci po svim podru­čjima. Kazala je kako je neophodno pojač­ati prisutnost i dje­lovanje žena u svrhu priprema za predsto­jeće Opće izbore.​

Nadalje je u raspravi istaknuta potreba za većim brojem žena na listama. Pozvalo se također cjelokup­no članstvo da dadne svoj maksimalan dop­rinos, kako bi se os­tvario što bolji izb­orni rezultat na svim razinama. Na kraju sjednice, a povodom nedavnih istupa jed­nog dijela političara u BiH čiji se nast­upi mogu okarakteriz­irati kao govor mržn­je, pozvano je na po­štivanje etičkog kod­eksa i zakona naše zemlje, domovine triju konstitutivnih nar­oda i svih ostalih građana.

Nakon sjednice, Pred­sjedništvo zajednice žena posjetilo je jedini ženski samostan sestara karmelićan­ki u Bosni i Hercego­vini, koji se nalazi na teritoriju župe Stup. Predstojnica samostana, sestra Jel­ena Lipić, upoznala je gošće s djelovanj­em sestara, te zahva­lila na posjetu. 

(ZŽ KKK HDZ BiH)

 

Izdvajamo

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović nazočio je danas svečanom obilježavanju posvete crkve sv. Ivana...
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović danas je sudjelovao na svečanoj sjednici Hrvatske akademije za...
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dr. Dragan Čović priredio je danas u zgradi PSBiH tradicionalno...
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović danas je boravio u radnoj posjeti Kiseljaku gdje je obišao gradilište...