Vijesti Node

15. rujna 2022.
Ministar Matić: Danas izdvojeno pet milijuna KM za opsežnu obnovu i nabavku opreme zdravstvenim ustanovama

Na današnjoj sjednici Vlada ŽSB usvojila je važan program, a sve na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike Ante Matića. Radi se o programu utroška sredstava planiranih u proračunu Županije Središnja Bosna za 2022. godinu na poziciji “kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama županije”.

„Uz činjenicu da su ova ulaganja zakonska obveza osnivača zdravstvenih ustanova, planiranjem sredstava za namjene utvrđene ovim mjerama izravno se doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite, smanjenju listi čekanja pacijenata, povećanju zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga, kao i smanjenju odlaska  sredstava u druge županije za pružene zdravstvene usluge u drugim zdravstvenim ustanovama“, rekao je u izjavi za medije ministar Anto Matić.

Ukupna vrijednost ovoga programa je 5 045 000 KM, a raspoređen je na 55 izuzetno važnih projekata. Između ostalog, bolnicama u Travniku i Novoj Biloj sufinancirat će se nabava Magnetne rezonance, Zavodu Bakovići u Fojnici se sufinancira izgradnja nove kuhinje, dok se Vitezu sufinancira izgradnja nove lamele Doma zdravlja, kao i nabavka sanitetskog vozila za dijalizirane pacijente. U Novom Travniku daje se potpora za nastavak gradnje II faze objekta Doma zdravlja, a u Jajcu se financira nabavka ultrazvučnog aparata i sanitetskog vozila. I u Kiseljaku, kao i u Kreševu sufinancirat će se gradnja ili dogradnja doma zdravlja. Busovački Dom zdravlja dobit će nove laboratorijske uređaje i sanitetski kombi, kao i Dom zdravlja u Donjem Vakufu. Čak sedam projekata će se realizirati u Gornjem Vakufu- Uskoplju među kojima je najvrijednije opremanje previjališta i opremanje oftalmološke ordinacije. U Travniku će se adaptirati ambulanta u Gučoj Gori, Mehurićima, Rudniku, Kalibunaru, Karauli, Novoj Biloj i Amerikanki. U Bugojnu, kao i u ostalim općinama ŽSB rekonstruirat će se objekti u kojima se pruža zdravstvena usluga, a sve kako bi pacijenti, kao i zaposleno osoblje imali što kvalitetnije uvjete za rad, liječenje i boravak.

Sredstva odobrena odlukama Vlade transferirat će se na račune zdravstvenih ustanova na osnovu zaključenog ugovora o korištenju sredstava iz Proračuna za 2022. godinu.

(ŽO HDZ BiH ŽSB)

Izdvajamo

Danas je u Sarajevu održan sastanak izaslanstva HDZ-a BiH s predstavnicima političkih stranaka SDP-a BiH, Naroda i pravde i Naše stranke....
Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović sudjelovao je večeras u Odžaku na proslavi 50. godina osnutka Odbojkaškog...
Predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović zajedno s dopredsjednicom HDZ-a BiH i i zastupnicom u Zastupničkom domu PS BiH Darijanom Filipović sastao se...
Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović zajedno s dopredsjednicom stranke Darijanom Filipović i zastupnicom u...