Vijesti Node

17. studenog 2022.
Na prijedlog Ministarstva financija ŽSB usvojen Nacrt proračuna za 2023. godinu

Danas je Ministarstvo financija ŽSB predložilo, a Vlada prihvatila, te uputila u Sabor Nacrt proračuna za 2023 .godinu.

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u iznosu od oko 302 milijuna KM i veći su za 10,6 % u odnosu na Proračun za 2022.godinu.

Pored poreznih prihoda koji su planirani sukladno Projekcijama o kretanju javnih prihoda, planiran je i transfer iz federalnog proračuna kao i protekle tri godine, u iznosu od oko 22 milijuna KM.

Prihod od neizravnih poreza planiran je u iznosu od 178 milijuna KM i bilježi rast od oko 8%. Prihod od poreza na dobit planiran je u iznosu od oko 30 milijuna KM i bilježi rast od 17 %. Prihod od poreza na dohodak planiran je također u iznosu od oko 30 milijuna KM i bilježi rast od 26 %. Ovaj podatak govori da na razini Županije rastu i plaće i broj uposlenih u kompletnom gospodarstvu.

Najveća stavka rashoda odnosi se na plaće uposlenih, iznosi oko 161 milijun KM, bilježi rast od oko 16 %, a to su plaće uposlenih u obrazovanju, za njih oko 3,5 tisuća u osnovnim i srednjim školama, za oko 1100 uposlenih u MUP-u, te uposlenima u pravosudnim institucijama i organima uprave.

U 2023.godini osnovica je zadržana na 330 KM, Županija je dostigla razinu Federacije BiH i ostalih općina, uz vrijednost boda od 1,1 što znači povećanje plaća u javnom sektoru za 10 %. Time Vlada u određenoj mjeri neutralizira utjecaj inflacije na plaće uposlenih.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u iznosu od blizu 50 milijuna KM, te bilježe rast od oko 4% u odnosu na 2022. godinu. Kapitalni transferi planirani su u iznosu od oko 11 milijuna KM i veći su za oko 32 % u odnosu na 2022. godinu. Ovome treba dodati još oko 7 milijuna transfera iz vlastitih, namjenskih i drugih izvora.

Analiza transfera po sektorima, odnosno nadležnim ministarstvima pokazuje da je Vlada prepoznala sve segmente društva, te značajan doprinos dala određenim kategorijama stanovništva pokazujući time socijalnu osjetljivost.

Tako npr: osigurana su sredstva za egzistencijalnu naknadu za razvojačene branitelje, jer je u 2022.godini izmijenjen Zakon o egzistencijalnoj naknadi čime je proširen obuhvat na branitelje sa 53 i 54 godine života što iziskuje novi 1 milijun KM na godišnjoj razini.

U oblasti socijalne skrbi planirana su veća sredstva imajući u vidu da su stupili na snagu zakoni koji su stvorili obveze prema županijama, misleći prije svega na porodiljne naknade.

U oblasti predškolskog odgoja planirani su transferi prema predškolskim ustanovama kao pomoć Županije u funkcioniranju, ali i subvencije troškova smještaja djece u predškolske ustanove.

U oblasti kulture i športa planirani su transferi u ukupnom iznosu od oko 3 milijuna KM

Nastavlja se s povećanim kapitalnim ulaganjima u škole na razini Županije, te je u te svrhe planirano ukupno oko 8 milijuna KM.

Planirana su sredstva za završetak zgrade Suda u Vitezu u iznosu od 1,2 milijuna KM, rekonstrukcije i investicijsko održavanje policijskih postaja 1,2 milijuna KM.

Planirane su veće potpore u poljoprivredi, u oblasti infrastrukture, gospodarstva.

Ovakav proračun optimalan je spoj socijalne i razvojne komponente.

Time ova Vlada pokazuje odgovornost i kredibilitet u čuvanju i izgradnji ove razine Vlasti, koja izravno utječe na uvjete života svih stanovnika Županije.

(ŽO HDZ BiH ŽSB)

Izdvajamo

Na danas održanoj sjednici Predsjedništva HDZ-a BiH razgovarano je o pripremama za sjednicu Središnjeg odbora, ali i o aktualnoj političkoj i...
Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović večeras je nazočio, te bio jedan od predstavljača knjige “Upravljanje...
Danas je u Mostaru održan sastanak izaslanstva HDZ-a BiH i SDP-a BiH i njihovih partnera o formiranju vlasti na razini Federacije BiH. Izaslanstvo...
Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović nazočio je danas u Vitezu na stručnoj konferenciji „Energetika - izvor...