Vijesti Node

22. studenog 2022.
Ministrica Ankica Gudeljević i Johann Sattler otvorili prvi info dan DESK-a Kreativna Europa

U  Parlamentarnoj skupštini BiH ministrica civilnih poslova BiH, Ankica Gudeljević i šef izaslanstva Europske unije u BiH, Johann Sattler otvorili prvi info dan DESKA Kreativna Europa. S proračunom od 2,4 milijarde eura, Kreativna Europa ima za cilj pružiti potporu europskom kulturnom i kreativnom sektoru.

U svom uvodnom obraćanju ministrica Gudeljević je istakla kontinuiranu potporu izaslanstva Europske unije u BiH te se zahvalila veleposlaniku Sattleru na potpori pri odabiru i formiranju DESK-a za program Kreativna Europa.

Naglašavajući jedinstvenost kulture u Bosni i Hercegovini, Sattler je istaknuo da kultura zaslužuje potporu a Program je upravo to što omogućuje daljnji razvitak kulturne scene i kreativne industrije u Bosni i Hercegovini.

U nadi da će Program biti vidljiv u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, ministrica Gudeljević je naglasila ulogu programa u jačanju europskog duha što svakako doprinosi europskom putu Bosne i Hercegovine. Također, očuvanje i promidžba europske kulturne i jezičke raznolikosti, kao i svih ostalih različitosti je veoma značajna za Bosnu i Hercegovinu jer bez uvažavanja jednakopravnosti kultura i jezika nema ni prosperiteta za Bosnu i Hercegovinu i njene žitelje.

Kreativna Europa je nastavak Programa u kojemu je Bosna i Hercegovina sudjelovala i u prvom ciklusu u razdoblju od 2014. - 2020.godine. pri čemu je povučeno oko 1,5 milijuna eura.

Novoformirani DESK, sa sjedištem u Mostaru, koji je dobio potporu i od Europske unije izabran je putem javnog natječaja te za zadatak ima promovirati Program, pomagati kulturnim i kreativnim akterima u apliciranju za sredstva koja nudi Program, pružati relevantne informacije o financijskim potporama, ohrabrivati prekograničnu suradnju, organizirati info dane, radionice, seminare konferencije i ostale aktivnosti s ciljem osiguranja vidljivosti Programa.

S proračunom od 2,4 milijarde eura za razdoblje 2021-2027, Europska unija će pružiti financijsku potporu desetinama tisuća umjetnika, djelatnicima u oblasti kulture i audiovizualnih medija, organizacijama u području izvedbenih umjetnosti, likovne umjetnosti, izdavačke djelatnosti, filma, televizije, muzike, interdisciplinarne umjetnosti, baštine, kao i industriji video igrica koje postaju sve više i više zastupljene.

Bosna i Hercegovina je pristupila ovom programu 27. svibnja 2022. godine, nakon što je provedena sva zakonska procedura i obostrano potpisan Sporazum između Europske unije i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u "Kreativnoj Europi" (2021-2027), programu Unije za kulturni i kreativni sektor.

(mcp.gov.ba)

Izdvajamo

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH održala je danas 40. sjednicu Predsjedništva HDZ-a BiH, a potom i 4. sjednicu Središnjeg odbora. Na...
Sveučilište u Mostaru održalo je svečanu sjednicu Senata u okviru Dana Sveučilišta i obilježavanja 45 godina djelovanja. Tim povodom prof. dr. sc....
Izaslanstvo HDZ-a BiH na danas održanom sastanku u Konjicu o formiranju Vlade Federacije i Vijeća ministara BiH predvodio je predsjednik dr. Dragan...
U Konjicu je počeo sastanak o formiranju federalne i državne vlasti, izaslanstvo HDZ-a BiH na sastanku predvodi predsjednik dr. Dragan Čović, a u...