Vijesti Node

16. kolovoza 2023.
Prvih stotinu dana Federalnog ministarstva kulture i športa na čelu s ministricom Sanjom Vlaisavljević

Prvih stotinu dana rada Ministarstva obilježile su aktivnosti kojima je započelo otvaranje Ministarstva prema javnosti. Iako nema ustavne ovlasti temeljem kojih bi moglo mijenjati i redefinirati kulturnu politiku Federacije, Ministarstvo je otvorilo vrata svima kojima je namijenjeno. Održani su brojni radni sastanci s najrazličitijim akterima kulturne, športske i scene koja se odnosi na mlade. Početak mandata obilježile su brojne Scile i Haribde no upravo to je dalo dodatnu snagu svima da započnemo zajednički rad u svjetlu koje nadilazi izvanjske poteškoće.

Prvi i najvažniji uvjet za kvalitetan rad jest međusobno uvažavanje. Izgradnja povjerenja i postizanje konsenzusa o svim temama, problemima i poslovima. To je bio put koji je dogovoren već u prvim danima zajedničkog rada u novom sazivu.

Prvi dani su obilježeni rekonstrukcijom svih prostorija, osvježavanjem unutrašnjosti Ministarstva, otvaranjem ureda i osnaživanjem komunikacije između Ureda i sektora. Bila je to radna atmosfera koja je obećavala mnogo više od rekonstrukcije prostora. Bila je to ujedno i rekonstrukcija načina rada. Ideje su počele sustizati jedna drugu. Vrata ureda su bivala sve otvorenija, a djelatnici su jedni s drugima počeli kreirati duh Ministarstva kojim će javnosti predstaviti svoj vrijedni rad.

Ministri budu i prođu, mandati ne traju vječno, ali ono što ostaje iza svakog mandata jest učinak ili nedostatak realiziranih ideja i aktivnosti. Nisu sve aktivnosti mjerljive na isti način. Aktivnosti ovog Ministarstva imaju svoj skučen prostor mogućnosti između županija i taj prostor treba učiniti prohodnim i otvorenim za sve.

Kultura i šport su u nadležnosti županija, ali timski rad i stalna komunikacija sa županijama o svim pitanjima u mnogomu mogu učiniti preokret u poimanju značaja kulture i športa. To je opredjeljenje ovog Ministarstva u aktualnom sazivu.

Godinama mladi ljudi čekaju na strategiju koja će definirati njihov status. Jedan od prioriteta jest omogućiti im da se osjećaju korisnim, potrebnim i važnim dijelom društva. Stoga, kreiranje strategije za mlade je prioritet kojem smo posvećeni.

Kultura, koja je ogledalo svakog društva, treba biti dignuta na višu razinu zajedničkim angažmanom svih zainteresiranih i to je jedan od prioriteta kojemu ćemo biti posvećeni. Institucije kulture, umjetnici i umjetnice, udruge koje se bave kulturom, trebaju institucionalnu potporu koja nije uvijek i nužno financijska te je opredjeljenje svih nas u Ministarstvu pružiti tu potporu, kreirati zajedničke aktivnosti sa svima koji mogu pokazati svoj vrijedni rad i trud.  

Imajući u vidu značaj kulture u najširem smislu Ministarstvo je pokrenulo inovativne aktivnosti – organiziranje kulturnih događaja s ciljem povezivanja svih aktera u Federaciji kako bi osnažilo mostove kulturne suradnje. Imajući u vidu ovaj, sasvim novi pristup, organizirali smo izložbu posvećenu arhitekti Josipu Pospišilu ispred zgrade Ministarstva. Njegovi radovi pohranjeni u arhivi Ministarstva konačno su ugledali svjetlost dana i postali dostupni svim znatiželjnicima. Tijekom otvaranja izložbe upriličen je svojevrstan ulični glazbeni performans u kojem su sudjelovale glazbenice Simfonijskog orkestra iz Mostara i glazbenica iz Sarajeva.

Napravljen je plan ovakvih i sličnih aktivnosti da bi kultura postala sastavni dio ulica, gradova, trgova i drugih javnih prostora, a koje će Ministarstvo realizirati kao zasebnu kategoriju svoga rada. Ne možemo mijenjati zakone, ali možemo odnos prema kulturi i umjetnosti.

Odnos prema športu nije samo sustav aktivnosti kojim se dodjeljuje financijska potpora radu klubova, saveza i pojedinaca, nego i javno predstavljanje sportaša u svjetlu njihovih odličja, nagrada, uspjeha. Njihov put uspjeha bit će motivacijske priče za mlađe koji će učiti od njih i koji će im biti uzori. Cilj ovih aktivnosti jest približiti djecu i mlade sportašima, naučiti ih vrijednostima športskog duha i konačno kreirati kulturu športskih vrijednosti koje neće biti izuzetak nego pravilo među djecom i mladima.

Dodjela nagrada uspješnim sportašima neće biti samo čin potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava nego čin slave i promocije onih koji slave ime Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo priprema i sasvim novi oblik financijske pomoći umjetnicima kroz transfer mobilnosti kojim će biti olakšana prohodnost umjetnika i umjetnica na sve destinacije unutar Bosne i Hercegovine na kojima mogu predstaviti svoj rad i osnažiti kulturu.

WEB stranica, koja je ogledalo Ministarstva, je u cijelosti redizajnirana. Četverojezični sadržaji svakodnevno prikazuju rad djelatnika koji neumorno rade i kreiraju nove ideje kojima bi doprinijeli izlasku Ministarstva pred pogled javnosti, što bi trebao biti cilj svake institucije: položiti račun očima javnosti o svakoj aktivnosti koja se realizira. Poseban naglasak stavljen je na interventna sredstva koja su na raspolaganju svima onima kojima je financijska potpora nužna uslijed neočekivanih situacija zbog kojih njihov rad može biti onemogućen ili usporen. Radost onih kojima su dodijeljena ova sredstva nam je važan pokazatelj. Radost zbog činjenice da su dosegnuli željeno iako nisu imali financijske pretpostavke za takvo što. Sasvim novi pristup ovim povodom jest inspirativna priča koja će javnosti biti prezentirana ne tek kroz puko izviješće o realiziranoj aktivnosti nego kao inspiracija i motiv drugima.

Ministarstvo je posebnu pozornost posvetilo okretanju očima javnosti te sve interne akte, akcijske planove, a posebice one koji se odnose na financijsku reviziju, kontinuirano objavljuje na web-stranici čime bi rad Ministarstva u svakom trenutku bio vidljiv i dostupan. Stoga, vrijedi istaknuti da naša web-stranica svakim danom bilježi sve veći broj posjetitelja.

Treba dodati da u sklopu Ministarstva djeluju i četiri fondacije čiji rad treba u cijelosti inovirati, posebice imajući u vidu Fondaciju za kinematografiju koja mora biti otvorena kako prema onima koji počinju svoj rad u ovoj oblasti tako još i više prema onima koji su proslavili ime Bosne i Hercegovine u Europi i svijetu, rad ove Fondacije mora biti most koji spaja filmske djelatnike i ohrabruje mlađe. Filmski Centar Sarajevo jedna je od institucija filma i umjetnosti kojoj treba dati punu potporu za izniman doprinos čuvanju ogromne arhivske filmske građe kao i ostalim aktivnostima koje Centar realizira. S radošću najavljujemo oživljavanje zbornika znanstvenih tekstova „Naše starine“ kao i „Dane europskog naslijeđa“ u sasvim novom svjetlu.

I konačno, a najvažnije, sve aktivnosti Ministarstva oslonjene su na timski rad i punu uključenost svih djelatnika, a koji svakodnevno dobiva nove dimenzije. Samo zajedničkim radom, uz puno uvažavanje svih, moguće je napraviti pozitivne promjene, a upravo to je moto male obitelji Federalnog ministarstva kulture i športa. Međusobno uvažavanje, razmjena ideja, valjana raspodjela zadataka i kontinuirana komunikacija jesu put kojim Ministarstvo može doprinijeti osnaživanju kulture, športa i mladih u Federaciji BiH. Možda ja griješim, možda ste vi u pravu, ali samo zajedničkim nastojanjima možemo dosegnuti uspjeh.

Ovo je moto pod kojim će ovo Ministarstvo raditi u narednom razdoblju.

Na kraju želim zahvaliti mojim suradnicima, pomoćnicima ministrice i svim djelatnicima na entuzijazmu, profesionalnom radu i želji da zajedno napravimo pozitivne promjene. Ured je mjesto susreta, razmjene ideja i mjesto dogovora o svemu što čini Ministarstvo institucijom koja je dužna raditi u najboljem interesu žitelja Federacije Bosne i Hercegovine i države u cjelini.

Sarajevo, kolovoz 2023.

Sanja Vlaisavljević 

Brošura _Prvih stotinu dana Federalnog ministarstva kulture i športa_

Izdvajamo

Povodom obilježavanja Dana hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, Udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida HVIDRA podružnica Mostar danas je...
Danas je u Međugorju održana redovita koordinacija dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na...
Danas je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović u Livnu održao sastanak s predstavnicima gradskih i...
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović i dopredsjednica HDZ BiH Darijana Filipović boravili su danas u...