Vijesti Node

23. studenog 2023.
Škobić: potrebno je zaštititi pravo na suđenje u razumnom roku

U organizaciji Federalnog ministarstva pravde i Vijeća Europe održana je rasprava na temu uvođenja pravnog sredstava protiv prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka u Federaciji BiH.

Tom prilikom, federalni ministar pravde Vedran Škobić je istaknuo kako je u nizu slučajeva Ustavni sud Bosne i Hercegovine ali i Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu utvrdio povredu članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer strankama u sudskim postupcima u Federaciji BiH nije omogućena sudska zaštita u razumnom roku čime se narušavaju osnovni principi vladavine prava i povjerenje građana u pravnu državu. Povrede ovog prava imaju značajne implikacije na proračune županija i Federacije BiH.

Bojana Urumova, šefica ureda Vijeća Europe u Sarajevu, je naglasila potrebu donošenja zakonskog okvira koji će u potpunosti zadovoljiti standarde Vijeća Europe i primarno pružiti adekvatne mehanizme za preventivno djelovanje, a potom i pravo na pravičnu naknadu zbog prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka. Ohrabrila je vlasti u Federaciji BiH na donošenje adekvatnog zakonskog rješenja kojim će se osigurati zaštita prava na suđenje u razumnom roku, a samim time i prava na pravično suđenje.

Osim predstavnika Vijeća Europe i Izaslanstva Europske unije u BiH, u raspravi su sudjelovali i ministri županijskih ministarstava pravosuđa i uprave sa suradnicima koji su razmatrali predložena zakonska rješenja, što je od iznimnog značaja obzirom da je većina povreda prava na suđenje u razumnom roku utvrđena pred općinskim i županijskim sudovima.

(fmp.gov.ba)

Izdvajamo

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH dr. Dragan Čović danas je posjetio Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, gdje se susreo...
Dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović, održao je danas u Zagrebu radni sastanak s predsjednkom...
Predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović danas je posjetio Ramu. Tijekom posjeta održan je radni sastanak s Općinskim odborom HDZ BiH Rama, koji je, na...
U Domu HDZ -a BiH u Mostaru danas je održan sastanak predsjednika dr. Čovića s kirurgom prof.dr.sc. Željkom Bušićem, čeljusnim kirurgom prim.dr....