Vijesti Node

09. ožujka 2019.
Ministrica Pendeš nazočila konferenciji NATO-ove inicijative o izgradnji integriteta u odjelu obrane „Building Integrity“

Konferencija NATO-ove inicijative o izgradnji integriteta u sektoru obrane „Building Integrity“, na kojoj sudjeluje ministrica obrane BiH Marina Pendeš, održava se u Washingtonu (SAD) od 5. do 7. ožujka 2019. godine. Na konferenciji se analizira sveukupni angažman zemalja NATO-a i partnerskih zemalja u protekle dvije godine.

Plenarne sesije tijekom jučerašnjeg dana, 6. ožujka, su se bavile utjecajem korupcije kao sigurnosnog rizika i izazovima izgradnje sposobnih i održivih  institucija za promicanje mira i sigurnosti. Pored plenarnih sesija organizirani su i radovi u sindikatima s različitim temama koje se odnose na izgradnju integriteta.

Sukladno pozivu i programu organizatora „Konverzacija s ministricom obrane BiH Marinom Pendeš“, koju je vodio zamjenik pomoćnika glavnog tajnika NATO za operacije Jonathan Parish (NATO Deputy Assistant Secretary General for Operations), ministrica je iznosila svoja iskustva o Izgradnji integriteta u MO BiH. Nakon iznošenja svojih stavova o ovoj temi, ministrica Pendeš je odgovorila na mnoga pitanja postavljenih od sudionika konferencije iz oblasti izgradnje integriteta, s fokusom na MO BiH.

Pored odgovora na postavljena pitanja, ministrica je bila u prilici da prima brojne pohvale od sudionika iz različitih država na rad Mobilnog tima Središta za obuku za operacije potpore miru (PSOTC) iz ove oblasti, tijekom angažmana u njihovim državama. Ovom prigodom gospodin Jonathan Parish, zamjenik pomoćnika glavnog tajnika NATO za operacije, dodijelio je posebno priznanje ministrici za rad PSOTC-a na polju izgradnje integriteta.

Istog dana, ministrica Pendeš je, na poziv načelnika Biroa Nacionalne garde SAD generala Lengyela, zajedno s članovima izaslanstva sudjelovala na radnom ručku u Pentagonu na kojem je general Joseph Lengyel upoznat s aktivnostima u BiH u odnosu na vrijeme njegova posjeta 23. siječnja 2019. godine Bosni i Hercegovini. General Joseph Lengyel je s ostalim sudionicima (DASD Laura Cooper, generalica Linda Singh, generalica Gezele Wiltz...) potvrdio da će SAD nastaviti podržavati BiH u polju obrane kao i težnje BiH ka euroatlantskim institucijama.

NATO-ova inicijativa o izgradnji integriteta u sektoru obrane „Building Integrity“ datira od 2007. godine. Na Sammitu NATO-a u Chicagu 2012. godine, odlučeno je da 'Izgradnja integriteta' bude  uvrštena u NATO-ovu disciplinu edukacije i obuke. Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH su od samog početka pristupili ovoj inicijativi i među prvim zemljama prošli tzv. 'samoprocjenu' (self assesment) na temelju koje su od NATO-a dobili preporuke za jačanje internih procedura, s ciljem izgradnje intgriteta.

Paralelno s tim procesom, „Building Integrity“ je uvršten i u nastavni plan Središta za obuku za operacije potpore miru – PSOTC. Prošlotjedni posjet NATO-ova ekspertnog tima institucijama obrane BiH, kojoj je domaćin bio Generalni inspektorat, provela je evaluaciju provedenih preporuka i visoko ocijenila sveukupan angažman Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH u ovoj inicijativi.

(mod.gov.ba)

Izdvajamo

Predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović, danas je u Domu HDZ-a BiH u Mostaru...
Predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. Dragan Čović i predsjednik HDZ-a RH i predsjednik Vlade Republike...
Predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. Dragan Čović i predsjednik HDZ-a RH i predsjednik Vlade Republike...
Predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. Dragan Čović povodom obilježavanja povodom 30 godina HDZ-a BiH i 15...