LJUDI

Dužnosnici HDZ BiH

Parlamentarna skupština BiH

Dom naroda BiH

Dr. Dragan Čović - zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH,

Lidija Bradara - predsjedateljica Kluba hrvatskog naroda,

Bariša Čolak - zamjenik predsjedatelja Kluba hrvatskog naroda,

Marina Pendeš.

 

Zastupnički dom BiH

Borjana Krišto -  zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH,

Nikola Lovrinović - predsjedatelj Kluba zastupnika HDZ-a BiH i HNS-a

Predrag Kožul - zamjenik predsjedatelja Kluba zastupnika HDZ-a BiH i HNS-a

Darijana Katić - Filipović,

Mijo Matanović.

 

Vijeće ministara BiH

Vjekoslav Bevanda - zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar financija i riznice BiH;

Josip Grubeša - ministar pravde BiH;

Ankica Gudeljević - ministrica civilnih poslova BiH;

Josip Brkić - zamjenik ministra vanjskih poslova BiH;

Mijo Krešić - zamjenik ministra obrane BiH.

 

Federacija BiH

Marinko Čavara - predsjednik FBiH

 

Vlada F BiH

Jelka Milićević - ministrica financija (dopremijer FBiH),

Denis Lasić - ministar prometa i veza,

Zora Dujmović - ministrica kulture i sporta,

Mato Jozić - ministar pravosuđa,

Josip Martić - ministar prostornog uređenja.

 

Parlament Federacije BiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH

Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta FBiH,

Ivo Tadić, predsjednik Kluba hrvatskih izaslanika,

Tomislav Mandić, zamjenik predsjednika Kluba hrvatskih izaslanika,

Damir Džeba,

Iva Raguž,

Marija Rašić,

Ilija Ilić,

Marko Saraf,

Zdenka Džambas,

Ilija Nakić,

Ivan Ivić,

Damir Jurišić,

Zora Dujmović.

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH

Mladen Bošković, dopredsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta FBiH,

Marijan Klaić - predsjednik Kluba HDZ-a BiH/HNS-a

Marinko Čavara,

Ankica Kolar - Jurčević,

Dario Knezović,

Stanko Musa,

Ivica Pavković,

Jelka Milićević,

Josip Martić,

Goran Opsenica,

Delfa Dejanović,

Mario Mikulić,

Matea Cakalin,

Ilijana Dronjić.

 

Republika Srpska

Josip Jerković - dopredsjednik Republike Srpske

 

Izaslanici u Vijeću naroda RS

Izaslanici Kluba iz reda hrvatskog naroda:

Davor Čordaš,

Ivo Kamenjašević,

Ivo Mijić.