O NAMA
Program rada Kluba utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine

 "Za dobro svog naroda"

PROGRAM RADA

KLUBA UTEMELJITELJA HDZ-a BiH

 

MOSTAR,  SVIBANJ  2019. GODINE

 

 

 

Sadržaj:

Uvod

Razvoj hrvatske političke misli o BiH

Ideja hrvatske pomirbe - glavna odrednica hrvatske političke misli o BiH

Konkretna politička djelovanja Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH 

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH  i hrvatsko pitanje u BiH

Zaključne programske ideje Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH    

 

 

Program rada Kluba utemeljitelja

Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine

 

Uvod

Za političke ideje, programe i konkretna politička djelovanja usmjerena na rješavanje hrvatskog nacionalnog pitanja upotrebljavaju se različiti, a po svom smislu slični izrazi: hrvatska politička misao, hrvatska državotvorna misao, hrvatska nacionalna misao. Bitni sadržaji hrvatske političke misli u njezinom povijesnom razvoju bili su: ostvarenje i uspostava samoupravnih i autonomnih nadležnosti u okviru tuđinskih država, očuvanje hrvatskog narodnog identiteta te ostvarenje hrvatske državne samostalnosti. U okviru takvih nastojanja hrvatske političke misli, dva su središnja pitanja koja su se postavljala pred hrvatsku političku misao o BiH. Prvo, kako riješiti u kontekstu povijesnih okolnosti, hrvatsko nacionalno pitanje u BiH. Drugo, kakav treba biti državno-pravni status BiH nakon prestanka tuđinske vladavine nad BiH i stvaranja hrvatske države.

Razvoj hrvatske političke misli o BiH

U listu Crvena Hrvatska (IV/42, 20. 10. 1894.) Frano Supilo u tekstu Bosansko pitanje između ostalog napisao je: “Naprotiv, možemo li pohvaliti ono sustavno cijepanje naroda, ono nijekanje hrvatskog imena, a uvađanje bošnjaštva i bosanske politike koja se ograničuje ponajviše na muhamedance jer hoće da ih od nas odbije?... Hrvatska bez Bosne bila bi uvijek igračka u rukama onoga koji bi vladao u današnjim okupiranim pokrajinama. Kako bismo se, pak, mogli nadati da ćemo ikada doći do Bosne ako ova ne bude ondje gdje smo i mi?”

Desetljeće kasnije u zagrebačkom listu Dom (10. 4. 1907.) u tekstu Bosna i Hercegovina Stjepan Radić je napisao: “Kako je samo teško s BiH... Hoće li se to kada umiriti? Teško je na to odgovoriti. Teško je reći hoće li se tamo što dati s pravoslavnim našim svijetom, a još teže je to reći za muhamedance koji bi i danas najvoljeli - opet pod Tursku. Bosna i Hercegovina, jednom riječju, nisu samo naša velika nada, nego i naša velika narodna rana koja se dade izliječiti samo ljubavlju i radom za onaj naš potišteni, zapušteni i zavađeni seljački mučenički puk.”

Krajem 20. stoljeća u listu Vjesnik (17. 12. 1997.) hrvatski povjesničar i državnik dr. Franjo Tuđman govoreći o BiH kazao je: “Hrvate su u Bosni vazda ugrožavali kao manjinu, i Srbi i Muslimani. Hrvatska ih je branila. Zbog povijesnih razloga najprihvatljiviji prijedlog bila bi tzv. lagana unija triju odvojenih entiteta, prema Vance - Owenovu prijedlogu, neka vrsta Beneluksa. Ali ni Europa ni SAD nisu prihvaćale rađanje čisto muslimanskog entiteta koji bi favorizirao islamsku ekspanziju. Zato smo prihvatili hrvatsko-muslimansku federaciju, ali uz uvjet da se održe veze s Hrvatskom…Postoji očita želja da se ta zemlja (BiH) islamizira.”

Na IV. saboru HDZ-a u Zagrebu, 22. veljače 1998., u dijelu govora koji se odnosi na BiH, Franjo Tuđman je kazao: “Nasuprot izdvajanju Srpske Republike BiH podržali smo osnivanje HR Herceg Bosne. Baš zato da bi smo zaštitili hrvatstvo u toj i takvoj BiH u kojoj su se Srbi izdvajali, a u kojoj su muslimani željeli ostvariti svoju muslimansku državu u skladu s kuransko-muslimanskim zakonima. Onemogućili smo muslimansko-srpski sporazum istočno od Neretve. Objektivni promatrači hrvatske državne politike prema BiH sve više dolaze do spoznaje da je naša politika bila realna i konstruktivna. Upozoravali smo muslimansko vodstvo na agresiju, prvi smo priznali BiH, potpisali smo Washingtonski sporazum i omogućili potpisivanje Daytonskog mirovnog ugovora. Danas u redovima Hrvata u BiH ima bosanskih unitarista. A to je suprotno interesima hrvatskog naroda...”

Ideja hrvatske pomirbe - glavna odrednica hrvatske političke misli o BiH

Danas se u BiH veliki broj hrvatskih političkih stranaka u zalaganju, na različite načine, za ravnopravni položaj hrvatskoga naroda s Bošnjacima i Srbima međusobno nadmeće za glasove hrvatskih birača. U političkoj utakmici opterećenoj čestim optuživanjima ostaje malo mjesta za ideju nacionalne pomirbe bez koje Hrvati u BiH nemaju nikakvih mogućnosti promijeniti postojeće stanje njihove neravnopravnosti s Bošnjacima i Srbima u BiH. Pri tome se zaboravlja kako su istinski hrvatski rodoljubi i domoljubi i lijevi i desni podjednako zagovarali ideju slobodne i nezavisne Hrvatske i punoga hrvatskog narodnog suvereniteta unutar hrvatskih povijesnih i etničkih granica, prije svega u BiH. I danas kao i jučer zauzimanje za hrvatske nacionalne ciljeve u BiH nadilazi svaku političku ideologiju i stranački interes. Politički, stranački interes ne smije biti iznad nacionalnoga, to zahtjeva naše  današnje stanje i neriješeno  hrvatsko stanje u BiH. Svi zagovornici hrvatske pomirbe od Andrije Hebranga preko Brune Bušića do Franje Tuđmana isticali su nacionalno iznad političkog, stranačkog interesa.

Prvi je hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman o ideji hrvatske pomirbe 1977. godine pisao: “U tu svrhu odlučno odbaciti sve svađe osobne i karijerističke naravi; nadići sve idejne razlike; uzvisiti se nad političke razlike, a posebno nad osobne simpatije i nesklonosti, zavisti, nepovjerenja, nerazumijevanja pojedinih koraka... Radi imperativa velikog cilja izvojevanja slobodne domovine za svakog hrvatskog čovjeka kloniti se svega što može nepotrebno trošiti narodne sile ili unositi razdor i pomutnju... Sve to, međutim, ne znači da ne moramo biti načisto sa svim tendencijama i njihovim pobornicima; osobito s onima koji bi mogli biti slijepo, a pogotovu svjesno oruđe drugih (tuđih) probitaka! Naprotiv. Isto tako, ako smo za sve oblike borbe i djelatnosti, to ne znači da svima pridajemo istu težinu i vrijednost (povijesnu i praktičnu).”

U jednoj kasnijoj prigodi dr. Franjo Tuđman obrazložio je bit programa hrvatske pomirbe: “Naš program pomirbe zavađenog hrvatstva bio je, i jest, izlaz iz svih povijesnih nedaća i poteškoća, koje nam je donio i geopolitički položaj i međunarodne silnice, ali i unutrašnja zavađenost. S programom pomirbe zavađenog u Drugom svjetskom ratu i poslije njega, sve do naših dana međusobno zaraćenog i nepomirljivog hrvatstva spriječili smo međusobno razračunavanje između domobrana i partizana, ustaša i komunista. Da je do njega došlo, izravno bi bio ugrožen i sam opstanak hrvatskoga naroda.”  

Nužna je i neupitna  potreba za  hrvatskom pomirbom, u političkom životu Hrvata u BiH. Bez nje nema odgovornosti i duhovnosti u hrvatskoj politici u BiH, niti politike iz kršćanskoga uvjerenja, koja može služiti hrvatskom narodu.

Konkretna politička djelovanja Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH 

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH  u idućoj fazi svoga djelovanja planira dovršiti ustroj Kluba na prostoru BiH, u svim svojim predviđenim oblicima organiziranja sukladno Pravilniku o radu Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH.  Za što uspješnije djelovanje Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH u ostvarenju političkog programa HDZ-a BiH nužno je izvršiti dodatnu evidenciju članstva Kluba, izraditi članske iskaznice Kluba, te u svezi s time riješiti sva potrebna administrativno tehnička pitanja.

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH nužne izmjene Pravilnika o svom radu podnosit će na usvajanje Središnjem odboru HDZ-a BiH kako bi one bile usklađene sa Statutom HDZ-a i strateškim smjernicama Predsjedništva HDZ-a BiH za sljedeće razdoblje.

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH  će na svim razinama svojeg djelovanja jačati suradnju s tijelima stranke, naročito putem svojih predstavnika u tim tijelima kao i sa svim drugim zajednicama koje djeluju unutar HDZ-a BiH.

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH davat će inicijative i prijedloge koji mogu doprinijeti boljim rješenjima u određenim oblastima društvenog i političkog života te provoditi politiku i odluke tijela stranke na svim razinama svoje organiziranosti.

Radi promicanja programa HDZ-a BiH, Klub utemeljitelja HDZ-a BiH  će  u okviru svojim redovitih,  a po potrebi i izvanrednih aktivnosti organiziranjem javnih tribina i okruglih stolova s temama iz povijesti HDZ-a BiH ili o aktualnim društveno - političkim temama nastojati u javnosti BiH promicati tradicionalnu hrvatsku političku misao koju HDZ BiH već treće desetljeće baštini i prakticira u političkom životu u BiH.

Osim njegovanja političke tradicije HDZ-a BiH u političkom životu BiH tijekom  izbora u BiH, Klub utemeljitelja HDZ-a BiH proaktivno će se uključiti u izborne aktivnosti s ciljem maksimalnog doprinosa ukupnim naporima stranke za pobjedom u što većem broju izbornih jedinica, sukladno najvišim demokratskim standardima, tako što će prvenstveno:

  • u okviru Kluba animirati sve utemeljitelje da se aktivno uključe u sve stranačke aktivnosti vezane uz predizbornu kampanju na svim razinama;
  • aktivno sudjelovati u svim stranačkim aktivnostima vezanim uz provedbu izbora;
  • obavljati i sve druge aktivnosti sukladno odlukama i dogovorima unutar stranke i Kluba.

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH organizirat će ili sudjelovati u organizaciji kulturnih, športskih i drugih društvenih događaja radi obilježavanja  obljetnica, značajnih datuma iz stranačke ili državne povijesti kao što su obljetnice osnivanja HDZ-a BiH, obljetnice Hrvatske zajednice Herceg Bosne (HZ HB), Hrvatskog vijeća obrane (HVO-a) i Hrvatske Republike Herceg Bosnu (HR HB), obljetnice osnivanja HDZ-a BiH u pojedinim općinama, zajedničkih obljetnica s HDZ-om RH kao i  zajedničkih nacionalnih obljetnica Hrvata u BiH i RH.

Tijekom raspada Jugoslavije, agresije na BiH i građanskog rata u BiH Hrvati su na svom etničkom teritoriju stvorili Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu, a kasnije i Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu. Međunarodna zajednica tu je demokratsku težnju Hrvata onemogućila ostavljajući kroz priznanje entiteta Republika Srpska (RS) takva prava Srbima u BiH, ali i Bošnjacima u Federaciji BiH (FBiH), prepuštajući Hrvate srpskoj i bošnjačkoj dominaciji i preglasavanju u entitetima RS-a i FBiH.

Polazeći od činjenice kako su HZ HB i HR HB  utemeljili hrvatski demokratski izabrani predstavnici koji su sudjelovali na prvim demokratskim izborima u BiH 1990. na listama HDZ-a BiH naglašavamo kako one nisu bile organizirane kao udruženi zločinački pothvat, nego kao nužan pravni okvir za obranu hrvatskog naroda i BiH dok nisu djelovale središnje državne institucije BiH. Hrvati su u Domovinskom ratu u BiH vodili obrambeni rat. HVO nije  bila zločinačka vojska, nego vojna sila hrvatskog naroda koja je u ratu u BiH osigurala u dobrom dijelu opstanak hrvatskog naroda suočenog s agresijom na njegove životne prostore u BiH.

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH u suradnji s nadležnim institucijama u BiH i RH radit  će na prikupljanju i zaštiti povijesne građe (pisane, video, foto itd.) o osnivanju i  političkom djelovanju HDZ- a BiH u političkom životu BiH kako bi se došlo do objektivnih činjenica o političkom radu naše stranke te kako bi se samo na utemeljenim činjenicama zasnivala legitimna različitost interpretacija o demokratskim procesima u BiH od 1990. do danas.

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH  i hrvatsko pitanje u BiH

Sadržaj hrvatskog pitanja u BiH mora biti prilagođen cjelovitom hrvatskom pitanju, ali i njegovim bosansko-hercegovačkim uvjetima i suvremenim izazovima u Europi i svijetu.

Vjerujemo kako odgovor na hrvatsko pitanje u BiH možemo naći u okvirima slobode i humanizma, poštivanja ljudskih vrijednosti i vrlina te našeg povijesnog, duhovnog, političkog i ekonomskog narodnog integriteta. Nužno je nastaviti naše dosadašnje protivljenje diskriminaciji i asimilaciji Hrvata u političkom životu BiH kroz ustavne promjene i donošenje novog izbornog zakona te negiranje i krivotvorenje motiva i rezultata Domovinskog rata i svih prošlih povijesnih pokušaja ostvarenja hrvatske narodne slobode u BiH.

Bavljenje hrvatskim pitanjem u BiH treba biti motivirano našom narodnom egzistencijom i opstankom u BiH, što je nemoguće bez slobode i jednakosti s druga dva naroda u ovoj zemlji.

Zaključne programske ideje Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH             

Činjenica kako do danas među narodima u BiH nije usuglašeno i usvojeno  primjereno rješenje za problem Bosne i Hercegovine u znatnoj je mjeri posljedica situacije koja je izazvana bošnjačkom i srpskom nepopustljivošću u dijalogu o budućnosti BiH. Predstavnici ovih naroda su, za razliku od Hrvata, odbijali svako rješenje za BiH osim svoga vlastitoga.          

Mi, okupljeni u Klubu utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice BiH pozivamo sudionike u političkom životu BiH na dijalog, razvitak povjerenja i  daljnja nastojanja usmjerena na izgradnju bolje BiH, za dobro svakog čovjeka i svoga naroda.

                                                                           

                                               Klub utemeljitelja HDZ-a BiH