IZBORNI PROGRAM
RAVNOPRAVNOST I NEDISKRIMINACIJA KONSTITUTIVNIH NARODA I SVIH DRUGIH GRAĐANA

 

Pravedan i stabilan politički sustav

HDZ BiH ustrajno radi na izgradnji stabilnog političkog sustava temeljenog na vladavini prava, što je preduvjet za izgradnju moderne demokratske države po najvišim europskim standardima. Bosna i Hercegovina moguća je samo kao državna zajednica triju potpuno ravnopravnih, suverenih i konstitutivnih naroda Hrvata, Srba i Bošnjaka i drugih građana koji u njoj žive. 
U Bosni i Hercegovini ne smije biti podjele na glavni konstitutivni narod i sporedne konstitutivne narode. Višenacionalne države ne mogu opstati ako razne nacionalne skupine nemaju osjećaj privrženosti prema široj političkoj zajednici u kojoj zajedno žive, a to je moguće samo ako država omogući puni razvoj nacionalnih identiteta.
Odlučno ćemo se suprotstaviti konceptima lažnog „građanskog univerzalizma” i „bosanskog integracionizma” koji se u praktičnoj izvedbi manifestiraju kao nacionalizam najbrojnijeg naroda. U Bosni i Hercegovini nužno je kreirati takav društveni ambijent u kojem će se uvažavati i poštivati sve različitosti i specifičnosti, kao i sva individualna i kolektivna prava. Nacionalne različitosti u društvu i njihovo akomodiranje kroz Ustav i izborno zakonodavstvo ne znače stvaranje novih podjela. Upravo suprotno, to je poziv svim skupinama na sudjelovanje u zajedničkoj vlasti i institucijama, a sve s ciljem stvaranja funkcionalnije i održivije naše zajedničke domovine Bosne i Hercegovine.
Zalažemo se za Bosnu i Hercegovinu ustrojenu u više ustavno-administrativnih teritorijalnih jedinica s mogućnošću diskontinuiteta teritorija, koje treba utemeljiti u skladu s načelima federalizma i konsocijacijske demokracije uz dosljednu operacionalizaciju temeljnog načela iz preambula Daytonskog ustava o konstitutivnosti naroda. 
U pregovaračkom procesu, u koji su kao facilitatori (posrednici) bili uključeni i predstavnici Europske unije i SAD-a, hrvatski pregovarački tim ponudio je niz konkretnih prijedloga za izmjene i dopune Izbornog zakona i ograničene izmjene Ustava BiH, a svi su ti prijedlozi u potpunosti bili usklađeni s presudama Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH. Nastavit ćemo se dosljedno zalagati za izvorna ustavna načela postignuta i ostvarena u Washingtonskom i Daytonskom mirovnom sporazumu koji su utvrdili Hrvati, Bošnjaci i Srbi kao konstitutivni narodi i drugi građani. Odlučno ćemo se suprotstaviti svim inicijativama koje budu išle u smjeru dekonstituiranja hrvatskog naroda u BiH.
Ostajemo čvrsto opredijeljeni za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i svih odluka Ustavnog suda BiH te očekujemo realističan pristup u procesu ustavne i izborne reforme, kako bi Bosna i Hercegovina konačno postala stabilna i demokratska država jednakopravnih naroda i svih građana koji u njoj žive. Čvrsto se zalažemo za dosljednu provedbu odluke Ustavnog suda BiH u predmetu „Ljubić“ (U-23/14) što podrazumijeva promjenu Izbornog zakona BiH kako bi se ostvarilo legitimno predstavljanje koje mora biti utemeljeno na demokratskom izboru onih koje predstavlja i čije interese zastupa i to na svim administrativno-političkim razinama.
U skladu sa zaključcima zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora u Bosni i Hercegovini HDZ BiH će s krajnjom pažnjom pratiti nastavak političkih pregovora o izmjenama Izbornog zakona i ograničenim ustavnim reformama kao i rješenja ukupne političke situacije u BiH. Ako se i dalje nastavi s procesom dekonstituiranja hrvatskog naroda, bit će pokrenute sve pravne procedure i politički koraci za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju BiH na načelima federalizma i konsocijacijske demokracije kako bi se osigurala potpuna ustavna ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda u BiH.

Izmjene Izbornog zakona i Ustava s ciljem osiguranja pune ravnopravnosti i nediskriminacije

Prioriteti HDZ-a BiH su ustavna reforma koja će osigurati punu jednakopravnost hrvatskog konstitutivnog (ustavotvornog) naroda i izborna reforma s ciljem otklanjanja svih oblika diskriminacije u Izbornom zakonu BiH.
Nužne izmjene Izbornog zakona i ograničene ustavne promjene moraju uključivati:
•    implementaciju odluke Ustavnog suda BiH U-23/14 („Ljubić“), tj. definiranje načina popunjavanja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH koje bi osiguralo jednako pravo na demokratsko odlučivanje svim konstitutivnim narodima, koje se ostvaruje legitimnim političkim predstavljanjem (Odluka Ustavnog suda BiH U-23/14);
•    izmjenu Ustava BiH i Izbornog zakona kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva kako bi se omogućilo da sva tri konstitutivna naroda imaju jednak utjecaj na izbor legitimnih predstavnika u Predsjedništvo;
•    uklanjanje diskriminacije u svezi s demokratskim odlučivanjem zbog povrede načela konstitutivnosti (Ustavni sud BiH utvrdio je povredu članka I/2. Ustava BiH);
•    uklanjanje diskriminacije u svezi s mogućnošću kandidiranja u skladu s odlukama Europskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo BiH, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH). Pripadnicima manjina, kao i drugima koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda, mora se omogućiti kandidiranje;
•    izmjene Ustava i Izbornog zakona kako bi se osiguralo da za odluke u Domovima naroda, osim opće, bude potrebna i natpolovična većina predstavnika svakog od konstitutivnih naroda;
•    usvajanje nužnih izmjena kojima će se izjednačiti ovlasti Zastupničkih domova i Domova naroda u potvrđivanju izvršne vlasti;
•    izmjenu zakona o entitetskim vladama na način da je nužna podrška minimalno trećine predstavnika svakog od konstitutivnih naroda za donošenje odluka u entitetskim vladama.