IZBORI 2022
PARLAMENT FEDERACIJE BiH

Izborna jedinica 401 (Unsko-sanska)

+

Izborna jedinica 402 (Posavska i Brčko Distrikt)

+

Izborna jedinica 403 (dio Tuzlanske)

+

Izborna jedinica 404 (dio Tuzlanske)

+

Izborna jedinica 405 (dio Zeničko-dobojske)

+

Izborna jedinica 406 (dio Zeničko-dobojske)

+

Izborna jedinica 407
(dio Sarajevske i Bosansko-podrinjska)

+

Izborna jedinica 408 (Središnja Bosna)

+

Izborna jedinica 409 (Hercegovačko-neretvanska)

+

Izborna jedinica 410 (Zapadnohercegovačka)

+

Izborna jedinica 411 (dio Sarajevske)

+

Izborna jedinica 412 (Herceg-bosanska)

+