IZBORI 2022
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Izborna jedinica 201 (Unsko-sanska županija)

+

Izborna jedinica 202 (Posavska županija)

+

Izborna jedinica 203 (Tuzlanska županija)

+

Izborna jedinica 204 (Zeničko-dobojska županija)

+

Izborna jedinica 206 (Središnja Bosna)

+

Izborna jedinica 207 (Hercegovačko-neretvanska županija)

+

Izborna jedinica 208 (Zapadnohercegovačka županija)

+

Izborna jedinica 209 (Sarajevska županija)

+

Izborna jedinica 210 (Herceg-bosanska županija)

+