IZBORI 2022
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH

FBIH - Izborna jedinica 511 (Herceg-bosanska i Unsko-sanska)

+

FBiH – Izborna jedinica 512
(Hercegovačko-neretvanska i Zapadnohercegovačka)

+

FBiH – Izborna jedinica 513
(Sarajevska i Bosansko-podrinjska)

+

FBiH – Izborna jedinica 514
(Središnja Bosna i Zeničko-dobojska)

+

FBiH – Izborna jedinica 515
(Posavska, Tuzlanska i Brčko Distrikt)

+

RS – Izborna jedinica 521

+

RS – Izborna jedinica 522

+