PROGRAM
OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, SPORT I MEDIJI

 

OBRAZOVANJE – PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO

Stvaranje hrvatskoga obrazovnog sustava (HOS) u Bosni i Hercegovini, kao jedinstvenog sustava odgoja i obrazovanja na hrvatskome jeziku jest strateški nacionalni prioritet. Glavni cilj hrvatskoga obrazovnog sustava (HOS) je jačanje održivoga obrazovnog sustava hrvatskog naroda na hrvatskom jeziku na cijelom području BiH. HOS na hrvatskom jeziku mora biti u funkciji gospodarstva kako bi, uz inovacije i kreativnost, činio temelje suvremenog i održivog razvoja, ali i opstanka Hrvata u BiH.

Hrvatski obrazovni sustav na hrvatskome jeziku u Bosni i Hercegovini pružat će odgojne i obrazovne usluge na razini predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja i znanosti. Napravit ćemo analizu dosadašnjeg razvoja obrazovanja na hrvatskom jeziku, identificirati ključne probleme i izazove, te donijeti „Plan razvoja obrazovanja na hrvatskome jeziku u BiH“. Osuvremenit ćemo i donijeti nove nastavne programe usklađene sa zajedničkim jezgrama temeljenim na ishodima učenja.

Strateški nacionalni interes u visokome obrazovanju jest nastaviti razvijati jedino javno integrirano Sveučilište na hrvatskome jeziku – Sveučilište u Mostaru (SUM). Zajedno sa Sveučilištem u Mostaru uspostavit ćemo jedinstveni informacijski sustav i bazu podataka u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju (e-matica, e-dnevnici, obrazovna platforma) za sve škole koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku.

 

ZNANOST I ISTRAŽIVANJE

U narednom razdoblju usredotočit ćemo se na promicanje edukacije preddiplomskoga, diplomskog i poslijediplomskog naraštaja stvarajući stručnjake potrebne industriji, gospodarstvu, znanosti i javnom sektoru. Podržavati ćemo izvrsnost u istraživanju prema međunarodnim, peer-reviewed kriterijima znanstvene kompetitivnosti. Poticat ćemo znanstveno partnerstvo s drugim sveučilištima u cilju stvaranja šire kritične mase za uspješna znanstvena istraživanja po međunarodnim kriterijima i načelima.

 

KULTURA, BAŠTINA I SPORT

Kako bismo ispunili svoju zadaću čuvara hrvatske kulture i baštine, svoj program ćemo usmjeriti na očuvanje postojećega kulturno-tradicijskog blaga hrvatskog naroda, oblikovanje novih kulturnih sadržaja u skladu s hrvatskom tradicijom, istraživanje povijesti hrvatske kulturne baštine, te ugradnju tih spoznaja u vlastitu politiku. Zbog izuzetno velike važnosti sporta za društvo, sportu će se u narednome razdoblju dati odgovarajuća pozornost kroz aktivnosti donošenja strategije razvoja sporta, poticanje sporta u službi zdravlja uz pronalaženje novih rješenja za jačanje financijske potpore sportu. Potaknut ćemo izgradnju novih sportskih objekata – prostora za afirmaciju amaterskoga sporta i za brojne sportske sadržaje.

 

MEDIJI

Poticat ćemo pluralizam medija, a posebno medija na hrvatskome jeziku. Nastavit ćemo se snažno zalagati za uspostavu televizijskog kanala koji će program emitirati na hrvatskome jeziku, transformaciju Javnog RTV sustava BiH, dovršetak procesa digitalizacije prijenosa televizijskoga signala i donošenje relevantnog medijskog zakonodavstva kojim će se, primjereno današnjem stupnju tehnološkog razvoja, urediti područje djelovanja medija i uvesti sustav potpore raznovrsnosti i pluralizmu medijskih sadržaja.