PROGRAM
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SIGURNOST

 

ZDRAVSTVENI SUSTAV

Zdravstveni sustav mora biti ujednačene kvalitete na cijelome području i osiguravati pravovremeni tretman za svakog pacijenta na primjerenoj razini zdravstvene zaštite. Cijela politika zdravstva zasnivat će se na principima uzajamnosti, solidarnosti i jednakopravnosti temeljena na sloganu Svjetske zdravstvene organizacije: „Zdravlje za sve u 21. stoljeću“.

Primarna zdravstvena zaštita ima središnju ulogu u cjelokupnoj koordinaciji i kontinuiranosti zdravstvene skrbi za pacijente. Jačanje primarne zdravstvene zaštite na principu obiteljske medicine primat je zdravstvenoga sustava. Nužno je pokrenuti reformu kojom će se jasnije definirati opseg usluga koje se pružaju pacijentima u bolničkome liječenju, kao i vrijednost tih usluga. Pacijent se mora staviti u središte zdravstvenoga sustava, te mu se mora pružiti najbolja i najkvalitetnija moguća zdravstvena zaštita. Podržat ćemo preventivno-promotivne aktivnosti u cilju unaprjeđenja zdravlja građana. Prevencija bolesti i promocija zdravlja bit će prepoznate kao redovite aktivnosti kroz rad obiteljskih liječnika, zavoda za javno zdravstvo i posebne programe financirane iz sredstava proračuna.

Snažno ćemo podržati stalni razvoj i održavanje integriranoga zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) kroz koji će se kontinuirano pratiti zdravstveno stanje pacijenta, od prvog kontakta s liječnikom do završetka liječenja. Svi podaci o pacijentu bit će na jednome mjestu dostupni liječniku radi postavljanja pravilne dijagnoze i određivanja kvalitetne terapije.

 

SUSTAV SOCIJALNE SKRBI

Socijalna skrb predstavlja organiziranu djelatnost države u zaštiti ranjivih skupina stanovništva po načelima solidarnosti. U skladu sa socijalnom pravednošću, društvenom solidarnošću i čovječnosti, kao temeljnim odrednicama socijalne politike HDZ-a BiH, zalagat ćemo se za program socijalne skrbi koji će omogućiti svakome pojedincu dobivanje solidarne pomoći zajednice kada mu je to i najpotrebnije.

Razvijanjem novih i unaprjeđenjem postojećih socijalnih usluga nastojat će se smanjiti siromaštvo i socijalna isključenost najosjetljivijih skupina stanovništva, te omogućiti jednak pristup kod ostvarivanja prava na temelju raspoloživih resursa, kako bi se pružile veće mogućnosti izgradnje stvarnog inkluzivnoga društva. Podržavat ćemo rad i razvoj nevladinih i vjerskih institucija koje skrbe o socijalno isključenim skupinama društva, kao važnim čimbenicima demokratskoga društva.

 

UMIROVLJENICI I MIROVINSKI SUSTAV

Umirovljenička populacija je najranjiviji segment našeg društva, te je stoga neophodna stalna briga na poboljšanju socijalnoga položaja umirovljenika. Za stabilan sustav mirovinskoga i invalidskog osiguranja nužno je povećati zaposlenost na razinu koja će osigurati stabilan i dovoljan priljev sredstava za doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje i koji će omogućiti dostojanstven materijalni položaj umirovljenika.

Zalagat ćemo se za usklađivanje visine mirovina s rastom plaća u odnosu na kretanje BDP-a, proračunskoga deficita i troškova života u cilju postupnog povećanja mirovina, a kako bismo našim umirovljenicima osigurali dostojanstven život.