PROGRAM
UBRZANJE EU I NATO PUTA

 

UBRZANJE PROCESA PRISTUPA BIH U EU

Jedan od najvažnijih vanjskopolitičkih ciljeva Bosne i Hercegovine je punopravno članstvo u Europskoj uniji (EU). Djelovanjem političkih predstavnika HDZ BiH kao predvodnika EU puta u Bosni i Hercegovini ostvaren je vidljiv napredak u procesu pristupanja BiH u EU. Ubrzano integriranje BiH u EU započelo je stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2015. godine, a nastavilo se predajom zahtjeva za članstvo u EU u veljači 2016. i odgovora na Upitnik u veljači 2018., koje je u ime BiH predao predsjedatelj Predsjedništva i Predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović.

HDZ BiH, kao moderna, proeuropska pučka stranka dat će svoj snažni doprinos i aktivno djelovati na ubrzavanju procesa pristupanja Bosne i Hercegovine u EU, za stjecanje statusa zemlje kandidata kao i otvaranja pregovora za punopravno članstvo BiH u EU. U tom kontekstu, potrebno je usredotočiti se na aktivnosti koje imaju za cilj dinamičniji integracijski proces u pregovorima o članstvu usvajanjem reformskih dokumenata i provedbom reformi, uključujući Program integriranja BiH u EU i Program pristupanja EU. HDZ BiH će nastaviti djelovati u cilju osmišljavanja i realiziranja razvojnih projekata kroz fondove EU, te kapacitiranje institucija za njihovo korištenje.

Uzimajući u obzir novu dinamiku aktivnosti u predstojećem razdoblju u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji u Bruxellesu će biti otvoren Ured županija. Ured u Bruxelessu omogućit će sudjelovanje županija u tome procesu i njihove inkluzije u europske regionalne tijekove i suradnju te predstavljati europske politike županija, koje mogu pridonijeti priključivanju velikim projektima, kulturnome, gospodarskom i svakom drugom vidu povezanosti.

 

UBRZANJE BIH PUTA U NATO

Osim sigurnosnoga aspekta, ubrzanjem puta BiH u punopravno članstvo u NATO, prije svega aktivacijom Akcijskoga plana za članstvo u NATO-u (MAP-Membership Action Plan) pozitivne učinke osjetit će i drugi sektori našega društva, prije svega gospodarstvo čijemu rastu i razvoju prvenstveno i težimo. Svim potencijalnim investitorima, iz država razvijene ekonomije i demokracije, aktiviranje MAP-a i približavanje NATO-u bit će jasan signal kako je njihovo ulaganje u BiH zaštićeno i sigurno te kako vrijedi u BiH stvoriti nova i kvalitetna radna mjesta.

Bosna i Hercegovina je država koja baštini zapadne civilizacijske vrijednosti, ne zanemarujući sve dobronamjerne prijatelje sa svih strana svijeta. U tome je smislu ubrzanje NATO puta od vrhunskoga značaja, te sami prioritet vanjske i obrambene politike koju će provoditi dužnosnici HDZ BiH jer je to jamstvo dugoročnoga mira, opće sigurnosti i cjelovitoga napretka Bosne i Hercegovine.