PROGRAM
PRAVNA I SIGURNOSNA POLITIKA

 

VLADAVINA PRAVA

HDZ BiH kontinuirano radi na izgradnji pravne države, a samim time i na vladavini prava, što je preduvjet za izgradnju moderne demokratske države po najvišim europskim standardima. Pravna sigurnost, a time i vladavina prava postoji kada su pred zakonom svi jednaki, kako u teoriji tako i u praksi, te ona može postojati samo tamo gdje svaki građanin točno zna što državne vlasti mogu i smiju učiniti, tj. zna što je propisano, dopušteno ili zabranjeno. Uz podjelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, za vladavinu je prava potrebno osigurati neovisno pravosuđe, zabranu retroaktivne primjene zakona, te jamstva kojima se štite osobne slobode. Temeljni put koji je HDZ BiH odabrao jest put razvijanja i jačanja pravne i demokratske države, koja će svima osigurati pravo na privatnost i pripadnost nacionalnoj skupini, te u skladu s time i crpljenju određenih prava,  s time da spomenuta pripadnost neće i ne smije biti temelj za bilo koji oblik diskriminacije ili uskraćivanje određenih prava.

 

PREUSTROJ BIH, USTAVNA I IZBORNA REFORMA

Bosna i Hercegovina je moguća samo kao državna zajednica triju potpuno ravnopravnih, suverenih i konstitutivnih naroda Hrvata, Srba i Bošnjaka i ostalih koji u njoj žive. To se jedino može ostvariti novim konsenzualnim ustavnim i administrativno-teritorijalnim preustrojem Bosne i Hercegovine, te nužnim izmjenama Izbornoga zakona BiH, kojima će se osigurati izbor legitimnih predstavnika sva tri konstitutivna naroda na svim administrativno-političkim razinama.

Zalažemo se za Bosnu i Hercegovinu ustrojenu u četiri ili više ustavno-administrativnih teritorijalnih jedinica s mogućnošću diskontinuiteta teritorija, koje treba utemeljiti na nacionalnome i gospodarskom načelu. Čvrsto se zalažemo za načela etničkoga federalizma, a protiv etničkog majoritarizma. Nikada nećemo pristati na koncepte „građanskoga univerzalizma“ i „bosanskog integracionizma” koji se u praktičnoj izvedbi manifestiraju kao etnički majoritarizam.

Ostajemo čvrsto opredijeljeni za provedbu presuda Europskoga suda za ljudska prava u Strasbourgu i svih odluka Ustavnog suda BiH, te očekujemo realističan pristup u procesu ustavne i izborne reforme, kako bi Bosna i Hercegovina konačno postala stabilna i demokratska država jednakopravnih naroda i svih građana koji u njoj žive. Čvrsto se zalažemo za dosljednu provedbu odluke Ustavnoga suda BiH u predmetu „Ljubić“ što podrazumijeva promjenu Izbornoga zakona BiH kako bi se ostvarilo „legitimno predstavljanje koje mora biti utemeljeno na demokratskom izboru onih koje predstavlja i čije interese zastupa“, i to na svim administrativno-političkim razinama.

 

SIGURNOSNA POLITIKA

HDZ BiH se čvrsto zalaže za uspostavu pravne sigurnosti i političke stabilnosti. Kroz institucije sustava na svim razinama, odlučni smo suprotstaviti se svim vidovima organiziranoga kriminala, gospodarskoga kriminala i korupcije, a posebno terorizma. Cilj nam je suzbijati sve oblike ekstremističkoga i terorističkoga djelovanja poštujući vrijednosti demokracije, vladavine prava i ljudskih prava i sloboda. Bosnu i Hercegovinu ćemo učiniti prostorom sigurnim za život svih njezinih naroda i građana kao i svih drugih koji borave na njezinu području.