PROGRAM
DEMOGRAFSKA OBNOVA, OBITELJ I MLADI

 

Depopulaciju stanovništva u BiH karakterizira čitav niz negativnih demografskih trendova kao što su niska stopa nataliteta, niska stopa fertiliteta, nepovoljna starosna struktura i emigracija radno sposobnog i spolno reproduktivnoga stanovništva. Zbog devastirajućeg utjecaja depopulacije na sveopće prilike u BiH, glavni će cilj HDZ-a BiH u narednome razdoblju biti pozitivna populacijska politika i revitalizacija kroz definiranje demografskih mjera za osiguranje porasta nataliteta i zaustavljanje trenda iseljavanja.

Primarna zadaća u povećanju nataliteta bit će donošenje mjera poticajnoga rađanja kako bi se postigao cilj od minimalno troje djece u obitelji. Mjere poticajnoga rađanja podrazumijevat će, između ostalog, pravnu i institucionalnu jednakost, ublažavanje ekonomske cijene podizanja djeteta financijskim davanjima iz proračuna, smanjenje psihološke cijene roditeljstva, usklađivanje rada i roditeljstva. Ublažavanje ekonomske cijene podizanja djeteta postići ćemo financijskim mjerama kao što je jednokratni roditeljski dodatak, uz progresivni rast za svako sljedeće živorođeno dijete. Osigurat ćemo i dječji dodatak za svako dijete, neovisno o ekonomskome statusu obitelji, koji će biti zajamčen za vrijeme školovanja djeteta. Financijske poticajne mjere za podizanje djeteta moraju biti značajne i stabilne. Roditeljstvo je zahtjevno i važno će biti stvoriti psihološke uvjete kako bi mladim obiteljima rađanje djece bilo primarno. To ćemo postići uvođenjem niza mjera kojima će se moći uskladiti roditeljstvo i karijera, kao što su: uspostava mreža jaslica, vrtića i predškolskih ustanova s produženim boravkom, savjetovališta za mlade i obitelji, uspostava službi u zdravstvenim ustanovama koje će biti na raspolaganju roditeljima 0-24h, uz primjenu suvremenih sredstava komuniciranja (npr. mobilne aplikacije), itd. Mladim obiteljima ćemo pomoći u kupovini stambene jedinice uz subvencioniranje povoljnih stambenih kredita ili će im se osigurati „socijalno stanovanje“ po povoljnim uvjetima.

Smanjenje iseljavanja, osobito stanovnika koji su u reproduktivnoj životnoj dobi, bit će glavni prioritet i zadaća svih razina vlasti. Nužno je poduzeti sve moguće mjere za motiviranje mladih za ostanak u Bosni i Hercegovini, kao i mjere usmjerene prema povratku onih koji su otišli. Demografsko pitanje je kompleksno i zahtijeva trajno planiranje i praćenje uz značajna financijska sredstva i ljudske resurse. Zbog toga je u pitanje demografskoga oporavka nužno aktivno uključiti i znanstvenu zajednicu koja će kontinuiranim i dugotrajnim multidisciplinarnim znanstvenim pristupom identificirati razloge depopulacije i ponuditi odgovarajuća rješenja.

 

OBITELJ – TEMELJ DRUŠTVA

Obitelj je institucija koja čuva ljudske vrijednosti, kulturalni i povijesni kontinuitet generacija, osnovni je čimbenik stabilnosti i razvoja. Obitelj je preduvjet demografskoga razvitka, revitalizacije društva, povratka iseljeništva i razvoja međugeneracijske solidarnosti. Važna nam je ispravna izgradnja sustava vrijednosti, kulture i identiteta, kako pojedinca i obitelji tako i društva u cjelini. Mi želimo zdravu hrvatsku obitelj koja će imati sigurno utočište i mjesto izgradnje međusobnoga poštovanja, razumijevanja, brige i podrške.

Naša je misija hrvatskoj obitelji jamčiti jednakost i ljudska prava, poticati duhovnu obnovu i zajedništvo u braku, eliminirati svaki oblik diskriminacije, pružiti mogućnosti za zapošljavanje i obrazovanje, pomoći im da brinu o sebi i pridonose razvoju modernoga prosperitetnog društva.

 

MLADI

HDZ BiH, kao politička stranka koja okuplja mlade ljude iz cijele zemlje, usmjerili smo naše znanje i stručnost u izradu Programa koji u sebi sadrži korake i mjere za povećanje učinkovitosti sustavnoga zapošljavanja mladih, te omogućavanje stručnoga osposobljavanja i usavršavanja mladih osoba u skladu s potrebama tržišta rada.

Osigurat ćemo više novca u proračunima za potporu zapošljavanja mladih. Poduzet ćemo mjere usmjerene na rješavanje pitanja stambenoga zbrinjavanja za mlade koji tek dolaze na tržište rada i osnivaju obitelj kroz poticajnu stanogradnju i subvencioniranje kamate.

Poticat ćemo mlade na studiranje i stjecanje konkurentskoga znanja i vještina. Modernizacijom i razvojem obrazovnoga i znanstvenog sustava poticat ćemo stvaranje konkurentnoga, kreativnog i tehnološki suverenog društva, s mladima kao liderima za inovacije i poslove budućnosti. Takvim pristupom želimo osigurati da znanja naših mladih, njihova stručnost i inovativnost ostaju u Bosni i Hercegovini kao temelj bolje budućnosti.

Poticat ćemo mlade na snažniju društvenu participaciju. Inzistirat ćemo na kontinuiranome dijalogu s mladima i njihovom aktivnom uključivanju u donošenje odluka kao i kreiranju politika i strategija, posebno u dijelovima koji se tiču mladih.